طی سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در جهت برنامه توسعه اقتصادی با هدف گسترش خصوصی سازی تهیه و تنظیم شده است و واگذار نمودن فعالیت ها به بخش خصوصی نیازمند آن می باشد که اشخاص به ثبت شرکت های گوناگون در کرج اقدام کنند.از هنگامی که شرکت در کرج تاسیس و راه اندازی می گردد دو یا چند نفر به قصد تشکیل و راه اندازی آن با یکدیگر موافقت و سازگاری نمایند. به همین دلیل قصد و غرض اشخاص ملاک تشکیل می باشد ازنظر قانون و مقررات تجارت و ضوابط اداری سپری نمودن مرحله های ثبت به منظور به رسمیت شناختن یک شرکت و یا موسسه در کرج الزامی و ضروری می باشد در حقیقت تا هنگامی که مشخصات این شرکت ها برروی کاغذ درج نگردد و در دایره های اداره ثبت شرکت ها به ثبت نرسد شرکت دربردارنده اعتبار قانونی نمی باشد.با به انجام رسانیدن فعالیت های تجاری که درنظر گرفته شده است شرکت ها در کرج سبب تصدی گری دولت در کارهای اقتصادی می گردند این امر مهم به عهده اداره ثبت شرکت ها و موسسه های غیر تجاری محول شده است تا شرکت ها با سپری نمودن مرحله های اداری طبق مقررات و ضوابط قانونی ثبت شوند.

انواع شرکت های قابل ثبت در کشورایران

 1.  شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص.
 2.  شرکت با مسئولیت محدود.
 3.  شرکت تضامنی.
 4.  شرکت مختلط سهامی.
 5.  شرکت مختلط غیر سهامی.
 6.  شرکت نسبی.
 7.  شرکت تعاونی تولید و مصرف.

نکته:در خصوص شرکت های تعاونی لازم به ذکر است که ثبت این نوع شرکت‌ها در کرج بر عهده اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان ها بر عهده اداره ثبت مرکزی است.

مدارک ثبت شرکت در کرج

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود / شرکت نسبی / تضامنی :

 1. اظهارنامه با امضای شرکا دردو رونوشت ارائه گردد.
 2. دو نسخه شرکتنامه با امضای شرکا ارائه گردد.
 3. اساسنامه باامضای شرکا دردو رونوشت ارائه گردد.
 4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین باامضای کلیه شرکا دردو رونوشت ارائه گردد.
 5. رونوشت شناسنامه شرکا و کارت پایان خدمت در صورت مشمولی ارائه گردد.
 6. مجوز از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارتخانه مربوطه در صورت نیاز دریافت و ارائه گردد.

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

 1. اظهارنامه باامضای کلیه سهامداران دردو نسخه ارائه گردد تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشد.
 2. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین بامضای کلیه سهامداران و بازرسان،هیات مدیره از بین سهامداران در دو رونوشت ارائه گردد.
 3. صورتجلسه هیات مدیره باامضای کلیه مدیران دردو رونوشت ارائه گردد.
 4. اساسنامه که کلیه صفحات آن مشعر به امضای کلیه سهامداران باشد دردو رونوشت ارائه گردد.
 5. رونوشت شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسان و کارت پایان خدمت در صورت مشمولی ارائه گردد.
 6. گواهی بانکی حاکی از واریز 35% سرمایه ارائه گردد.
 7. روزنامه کثیر الانتشار به منظور آگهی ها تعیین گردد.

مدارک ثبت شرکت مختلط سهامی درکرج و شرکت غیر مختلط سهامی در کرج

الف-  مختلط سهامی

 1. اظهارنامه باامضای شرکا دردو رونوشت ارائه گردد.
 2. شرکت نامه باامضای کلیه شرکا دردو رونوشت ارائه گردد.
 3. اساسنامه باامضای شرکا دردو رونوشت ارائه گردد.
 4. اسامی مدیر یا مدیران شرکت ارائه گردد.
 5. نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکا ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت آورده های غیرنقدی ارائه گردد.
 6. صورتجلسه مجمع عمومی دردو رونوشت ارائه گردد.
 7. رونوشت شناسنامه شرکا و کارت پایان خدمت در صورت مشمولی ارائه گردد.
 8. در صورت نیاز مجوز از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارت خانه مربوطه اخذ و ارائه گردد.

ب- مختلط غیرسهامی

 1. اظهارنامه مشعر به امضای شرکا دردو رونوشت ارائه گردد.
 2. شرکت نامه مشعر به امضای کلیه شرکا دردو رونوشت ارائه گردد.
 3. اساسنامه مشعربه امضای شرکا دردو رونوشت ارائه گردد.
 4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین مشعربه امضای کلیه شرکا (با معرفی شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند) دردو نسخه ارائه گردد.
 5. رونوشت شناسنامه شرکا و کارت پایان خدمت در صورت مشمولی ارائه گردد.
 6. در صورت نیاز مجوز از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارت خانه مربوطه اخذ و ارائه گردد.

مراحل ثبت شرکت در کرج

در جهت کسب اطلاعات درباره مراحل ثبت شرکت در کرج می توانید با پایش تماس بگیرید،مشاوران و کارشناسان ما در پایش آماده ارائه خدمات به متقاضیان ثبت شرکت در کرج می باشند.

در انتها خاطر نشان می شویم که متقاضیان محترم در صورت مواجه شدن با هر سوال یا مسئله ای با کارشناسان ومشاوران پایش تماس حاصل نمایند.

مفتخریم مشاور ثبتی شما عزیزان باشیم.

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  نشست مشترک

  برگزاری نشست مشترک اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری با کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • علی تابش

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت شرکت اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • امید اسدی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.