ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت

تدوین صورتجلسه و ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت

شرکتهای حقوقی پس از ثبت با توجه به شرایط شرکت نیاز به اعمال تغییراتی را در مفاد اساسنامه دارند . قانون تجارت ایران جهت نیل به این هدف تنظیم صورتجلسه مورد تأیید اعضا و به ثبت رساندن آن توسط مراجع ذیصلاح را پیش بینی کرده است. این تغییرات ممکن است در مفاد مختلف اساسنامه رخ دهد که در ذیل به نمونه ای از آنها می پردازیم.

تصمیم در ثبت تغییرات شرکت 

تصمیم گیری در خصوص ثبت تغییرات شرکت  در 3 مجمع صورت می پذیرد

 • مجمع عمومی فوق العاده
 • مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 • هیئت مدیره شرکت

ثبت تمام تغییرات وصورتجلسات شرکت ها

پس از به ثبت رسیدن شرکت چنانچه سهامداران و هیئت مدیره شرکت تصمیم به تغییرات شرکت داشته باشند طی مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با تمام و یا اکثریت حضور شرکا امکان پذیر می باشد. هرگونه تغییرات شرکت ازقبیل تغییرآدرس، انحلال، ورود و خروج شریک ،افزایش و یا کاهش سرمایه ،تبدیل سهام بانام به بی نام ،تعیین اعضاء هیئت مدیره ،انتخاب بازرس ،تعیین حق امضاء و ... در مجامع ذیل قابل برگزاری می باشد:

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

افزایش سرمایه و یا کاهش سرمایه (که می تواند باورود وخروج شریک برگزارشود).

اصلاح مفاد اساسنامه که می تواند شامل :تغییرآدرس ،تبدیل سهام بی نام به بانام ،نقل و انتقال سهام و یاسهم الشرکه ،تاسیس شعبه ،افزایش یا کاهش سرمایه و یا ورودشرکا و خروج شرکا و سایرمواردی که طبق قانون تجارت درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می تواند برگزار شود.

اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

صلاحیت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در جلسه انتخاب مدیران و بازرسان ، تعیین سمت مدیران و حق امضاء می باشد.

نکته :تصویب ترازنامه سالیانه که می تواند در مجمع عادی سالیانه در چهار ماهه اول سال برگزار شوددر صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هم می تواند برگزارکرد.

مدارک مورد نیاز جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات :

 • کپی اساسنامه شرکت
 • روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت
 • لیست شرکا با میزان سهام
 • کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی افراد
 • اصل مدارک شناسایی اشخاص خروجی و حضور جهت امضاءدر دفاتر اداره ثبت شرکت ها
 • در صورت انحلال شرکت حضور تمامی شرکا و مدیر تسویه الزامی است.
 •  

ثبت تغییرات شرکت

تمام شرکت‌ها و موسسه‌ها بعد از ثبت شرکت نیازمند تغییرات و یا تصمیماتی هستند که طبق قانون تجارت باید آن‌ها را ثبت کنند. برای ثبت تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه می‌باشد. روش و مقررات خاصی جهت تنظیم صورتجلسه لازم است و باید نکات بسیاری را با توجه به قانون تجارت، اساسنامه شرکت و نوع شرکت یا موسسه ثبت شده لحاظ کرد.

به صورت خلاصه انواع تغییرات شرکت‌ها به شرح زیر می‌باشد:

•           تغییر نشانی شرکت

•           تغییر موضوع فعالیت شرکت

•           الحاق به موضوع فعالیت شرکت

•           تغییر نام شرکت

•           افزایش سرمایه شرکت

•           کاهش سرمایه شرکت

•           ورود شریک یا سهامدار جدید به شرکت

•           خروج شریک یا سهامدار از شرکت

•           نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه

•           انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

•           انتخاب بازرسین (سهامی خاص)

•           تصویب ترازنامه و سود و زیان سال مالی (سهامی خاص)

•           اصلاح ماده اساسنامه شرکت

•           انحلال شرکت

•           تاسیس یا انحلال شعبه

•           پرداخت سرمایه تعهدی

•           تبدیل نوع سهام

•           تغییر یا تمدید مدیر تصفیه

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت

بموجب ماده ۱۰۶ قانون تجارت در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از کارهای زیر باشد، یک نسخه از صورت‌جلسه مجمع باید جهت ثبت به‌ مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:

•           انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان‌.

•           تصویب ترازنامه‌.

•           کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه‌.

•           انحلال شرکت و نحوه‌ی تصفیه آن‌.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

1.         کپی آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت

2.         کپی آگهی یا روزنامه رسمی تغییرات شرکت

3.         کپی شرکتنامه یا تقاضانامه ثبتی شرکت (پشت و رو)

4.         کپی شناسنامه وکارت ملی تمام شرکاء و هیئت مدیره شرکت ( یا نماینده شخص حقوقی )

5.         کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی شرکاء یا هیئت مدیره جدید شرکت

6.         در صورتیکه شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت واحکام نمایندگی اشخاص حقوقی هیئت رییسه و هیات مدیره و سهامدارن اشخاص حقوقی.

7.         تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

1.         کپی آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت

2.         کپی آگهی یا روزنامه رسمی تغییرات شرکت

3.         کپی اظهارنامه ثبتی شرکت (پشت و رو)

4.         ارائه آخرین لیست سهامداران شرکت در صورت داشتن نقل و انتقال از تاریخ تاسیس

5.         کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامدران و هیئت مدیره و بازرسین شرکت (یا نماینده شخص حقوقی)

6.         کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی سهامداران یا هیئت مدیره و بازرسین جدید شرکت

7.         در صورتیکه شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت واحکام نمایندگی اشخاص حقوقی هیئت رییسه و هیات مدیره و سهامدارن اشخاص حقوقی

8.         تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت

روش و مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها

1.         ارسال مدارک و تکمیل فرم اطلاعات طبق تغییرات درخواستی توسط مشتری

2.         تنظیم صورتجلسه

3.         ارسال صورتجلسه و وکالت نامه جهت امضاء

4.         تکمیل امضا و ممهور کردن صورتجلسات و وکالت نامه توسط متقاضی

5.         ارسال صورتجلسات امضا شده توسط متقاضی

6.         اعمال پذیرش اینترنتی در سامانه مربوطه

7.         انجام پست صورتجلسات به اداره ثبت شرکتها

8.         پیگیری ثبت تغییرات از اداره ثبت شرکتها

9.         پرداخت فیش های واریزی

10.       دریافت آگهی مهر برجسته قوه قضائیه

11.       پرداخت هزینه روزنامه رسمی

12.       ارسال آگهی و روزنامه به متقاضی

در جدول ذیل فرایند تغییرات با توجه به قرار گرفتن در کدام مجموع تدوین گردیده است.در صورت نیاز به مشاور های تخصصی در حوزه ثبت تغییرات شرکت در کرج و تهران با مشاوران و کارشناسان موسسه پایش در ارتباط باشید.

1

ثبت تغییرات شرکت

 

تغییر آدرس شرکت

ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

 

درخواست ثبت صورتجلسه تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت داخل یک حوزه ثبتی و یا انتقال به حوزه ثبتی دیگر

ثبت صورتجلسه هیئت مدیره

2

ثبت تغییرات شرکت

تغییر یا الحاق به موضوع شرکت

ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

ثبت صورتجلسه تغییر ، ترمیم ، اصلاح و اضافه نمودن به موضوع فعالیت شرکت

3

ثبت تغییرات شرکت

تغییر و ترمیم اعضای هیئت مدیره

ثبت صورتجلسه مجمع عادی به طور فوق العاده

ثبت صورتجلسه تغییر ، جابه جایی ، ورود و خروج ، ترمیم اعضای هیئت مدیره شرکت

ثبت صورتجلسه هیئت مدیره

4

ثبت تغییرات شرکت

 

تغییر سرمایه اولیه شرکت

ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه توسط سهامداران فعلی و یا از طریق ورود سهامدار جدید و کاهش سرمایه از طریق سهامداران فعلی و یا خروج یکی از سهامداران و یا شرکاثبت تغییرات شرکت در کرج

5

ثبت تغییرات شرکت

نقل و انتقال سهام

ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام که ممکن است بین اعضا شرکت رخ دهد و یا با ورود و خروج سهامدار همراه گردد

6

ثبت تغییرات شرکت

تغییر حق امضا

مجمع عادی به طور فوق العاده ثبت صورتجلسه

در صورت تصمیم ثبت صورتجلسه تغییر حق امضا اوراق عادی و تعهدآور شرکت

هیئت مدیره ثبت صورتجلسه

7

ثبت تغییرات شرکت

درخواست کپی برابر اصل مدارک شرکت

ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

در صورت فقدان مدارک با تنظیم این صورتجلسه رونوشتی از مدارک شرکت به صورت مدد از اداره دریافت می گردد.

8

ثبت تغییرات شرکت

انحلال شرکت

ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

ثبت صورتجلسه  و تصمیم سهامداران و یا شرکا به ادامه کار شرکت بنا به هر دلیل محکمه پسندی

9

ثبت تغییرات شرکت

تبدیل نوع شرکت

ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

ثبت صورتجلسه برای ارتقای شرکت

10

ثبت تغییرات شرکت

تغییر نام شرکت

ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

ثبت صورتجلسه اصلاح و یا تغییر نام شرکت

11

ثبت تغییرات شرکت

ورود شریک

ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

ثبت صورتجلسه ورود شریک و یا سهامدا جدید به شرکت

12

ثبت تغییرات شرکت

خروج شریک

ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

ثبت صورتجلسه خروج هر یک از شرکا یا سهامداران از شرکت.ثبت تغییرات شرکت در کرج

13

ثبت تغییرات شرکت

تأسیس و یا انحلال شعبه

ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

ثبت صورتجلسه تصمیم برای ارتقا فعالیت شرکت با تأسیس شعب و یا تصمیم جهت عدم فعالیت شعب

14

ثبت تغییرات شرکت

تصویب سود و ترازنامه مالی شرکت

ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

ثبت صورتجلسه در پایان هر سال مالی با تصمیم سهامداران جهت اعلام صورتهای مالی شرکت

15

ثبت تغییرات شرکت

تغییر در مفاد اساسنامه

ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

ثبت صورتجلسه ایجاد تغییر در مفاد اساسنامه برای اصلاح شرایط

 

تنظیم صورتجلسات و نحوه تدوین هریک از تغییرات امری تخصصی می باشد که باید در چهارچوب قانون تجارت صورت بگیرید. پس از امضا توسط مجمع در سامانه اداره ثبت شرکتها ثبت درخواست و پس از صدور آگهی تغییرات در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد.

در صورت نیاز به ثبت تغییرات شرکت در کرج و تهران بامجموعه پایش در ارتباط بوده و از مشاوره های رایگان کارشناسان مجموعه پایش بهرمند گردید.

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی می توانید از جدول زیردر خصوص تنظیم صورتجلسات شرکتها استفاده نمایید.

در صورت نیاز به ثبت تغییرات شرکت در کرج می توانید از سایت اصلی پایش در این خصوص دیدن و راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

مسئولیت محدود

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

تصمیم افزایش سرمایه(از طریق افزایش سهم الشرکه )

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .

3- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید .

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

 6-  در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء 7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

مسئولیت محدود

 

 

مجمع عمومی شرکاء

 

 

 

تصمیم افزایش سرمایه(از طریق افزایش سهم الشرکه )

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء .    

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .

3- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید  .

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

6-  در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء.

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

مسئولیت محدود

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تصمیم افزایش سرمایه(از طریق ورود شریک جدید

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .  

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .

3- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید .

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

6-  در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

مسئولیت محدود

 

مجمع عمومی شرکاء

 

 

تصمیم افزایش سرمایه(از طریق  ورود شریک جدید

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .

3- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید  .

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .  

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

6-  در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء.

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

         تضامنی

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تصمیم افزایش سرمایه(از طریق افزایش سهم الشرکه )

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .  

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .

3- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید .

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

6-  در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

تضامنی

 

مجمع عمومی شرکاء

 

تصمیم افزایش سرمایه(از طریق افزایش سهم الشرکه )

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء . .

3- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید . .

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . .

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .  

6-  در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

تضامنی

 

 

مجمع عمومی فوق  العاده

 

تصمیم افزایش سرمایه(از طریق ورود شریک جدید

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .  

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء . 

3- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید.      

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد . 

6-  در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

تضامنی

 

مجمع عمومی شرکاء

 

 

تصمیم افزایش سرمایه(از طریق ورود شریک جدید

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء . 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .

3- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید.       

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .    

6-  در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

           نسبی

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تصمیم افزایش سرمایه(از طریق افزایش سهم الشرکه(

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء . 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .    

3- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید .  

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

6-  در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء  

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح   

 

 

نسبی

 

 

مجمع عمومی شرکاء

 

تصمیم افزایش سرمایه(از طریق    افزایش سهم الشرکه(

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء .        

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء . 

3- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید )

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

6-  در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء 

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح .

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

نسبی

 

مجمع عمومی

فوق العاده

 

 

 

تصمیم افزایش سرمایه(از طریق ورود شریک جدید

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .     

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .

3- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید .    

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .      

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

6-  در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء    

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

نسبی

 

 

مجمع عمومی

شرکاء

 

 

تصمیم افزایش سرمایه(از طریق ورود شریک جدید

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء      

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .      

3- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید      

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد      

6-  در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح    

 

جگونگی ثبت تغییرات شرکتها و مراحل تدوین ثبت تغییرات شرکت 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

          موسسه

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تصمیم افزایش سرمایه(از طریق افزایش سهم الشرکه )

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .    

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .   

3- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید .

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

6-  در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

          موسسه

 

 

مجمع عمومی شرکاء

 

 

تصمیم افزایش

سرمایه(از طریق افزایش سهم الشرکه )

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء .     

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .

3- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید .

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . .  

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

6-  در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء . 

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح. 

 

 

          موسسه

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تصمیم افزایش سرمایه(از طریق ورود شریک جدید

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .    

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .

3- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید .

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

6-  در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء 

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

موسسه

 

مجمع عمومی شرکاء

 

 

تصمیم افزایش سرمایه(از طریق ورود شریک جدید

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء . 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .

3- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید .

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

6-  در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      سهامی خاص

 

مجمع عمومی فوق           العاده

 

تصمیم افزایش       سرمایه در شرکتهای سهامی

 

افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد سهام

 

افزایش سرمایه بنا به تفویض اختیار به هیئت مدیره

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء هیأت رئیسه با رعایت مواد 6 و 65 لایحه اصلاحی قانون تجارت

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه لیست سهامداران پس از افزایش سرمایه به امضاء کلیه سهامداران.

4- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت

 5-ارائه دو نسخه اظهارنامه پس از افزایش سرمایه با رعایت تبصره ذیل ماده 83 لایحه اصلاحی قانون تجارت
با امضاء کلیه اعضاء هیأت مدیره.

6- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

7- درصورتیکه به هیأت مدیره جهت عملی نمودن افزایش سرمایه تفویض اختیار گردیده باشد ارائه صورتجلسه هیأت مدیره مبنی بر عملی نمودن افزایش سرمایه با رعایت ماده 63 لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی می باشد .

8-درصورتیکه محل افزایش سرمایه مطالبات حال شده سهامداران یا خارج از سهامداران باشد ارائه لیست مطالبات با قید تاریخ و امضاء توسط بازرس اصلی و قید میزان طلب هر یک به تفکیک ریالی (ماده 87 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

9-درصورتیکه محل افزایش سرمایه از محل نقدی باشد ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز مبلغ افزایش سرمایه
به حساب شرکت ( ماده 84 لایحه اصلاحی قانون تجارت)  .

- در صورتیکه محل افزایش سرمایه سود تقسیم نشده یا اندوخته اختیاری باشد ارائه تعهد هیأت مدیره
مبنی بر اینکه همه سهامداران به نسبت سهم شان در افزایش سرمایه شرکت داشته و افزایش سرمایه به آنها
تعلق گرفته است . 

 

-درصورتکیه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائی های ثابت باشد ارائه تأییدیه کارشناس رسمی دادگستری ( ماده 8 آئین نامه اجرائی بند 39 قانون بودجه سال 9 کشور ) مبنی بر تأیید لیست اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقول شرکت الزامی است و در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از 5% سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد ارائه صورتجلسه مجمع عمومی منتخب کارشناس یا کارشناسان الزامی است. (تبصره ذیل ماده 8 آئین نامه اجرائی بند 39 قانون بودجه )

2- درصورتیکه محل افزایش سرمایه غیر نقدی باشد ارائه نظریه کارشناس رسمی دادگستری ( ماده 82 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

3-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) و اصل آگهی حق تقدم ( ماده 69 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

 4-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

5-ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی سهامداران جدید ( درصورتیکه سهامدار جدید وارد شرکت گردد ) .

6- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

7-ارائه مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص شرکت های سهامی عام

8-  درخصوص افزایش سرمایه شرکت سهامی عام آگهی افزایش سرمایه حق تقدم منتشره در روزنامه
کثیرالانتشار شرکت در رعایت مواد 69, 7 , 7 و 96 لایحه اصلاحی قانون تجارت .

9-درصورتیکه حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد و صاحبان
سهام از حق تقدم خود ظرف مدت مقرر استفاده نکنند حسب مورد باتوجه به اختیارات تفویض مجمع عمومی
فوق العاده به هیأت مدیره می بایستی براساس مواد 73, 74 لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به تنظیم و ارائه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید به ضمیمه مدارک فوق الذکر و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد را به مرجع ثبت شرکتها ارائه نماید .

*مدارک لازم جهت ارائه به ثبت شرکتها در کرج  پس از اجازه انتشار پذیره نویسی :

9-- صورتجلسه هیأت مدیره بعد از اتمام مدت پذیره نویسی مبنی بر عملی نمودن افزایش سرمایه .

9-2- ارائه اصل آگهی منتشره در رعایت مواد 74 و 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت ( انتشار در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و اقلاً دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر ) .

9-3- ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز مابقی سهام خریداری شده . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

سهامی عام

 

 

مجمع عمومی فوق           العاده

 

 

    تصمیم افزایش       سرمایه در شرکتهای سهامی

 

 

افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد سهام

 

افزایش سرمایه بنا به تفویض اختیار به هیئت مدیره

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء هیأت رئیسه با رعایت مواد 6 و 65 لایحه اصلاحی قانون تجارت .

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه لیست سهامداران پس از افزایش سرمایه به امضاء کلیه سهامداران .

4- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)  .

5-ارائه دو نسخه اظهارنامه پس از افزایش سرمایه با رعایت تبصره ذیل ماده 83 لایحه اصلاحی قانون تجارت
با امضاء کلیه اعضاء هیأت مدیره .

6- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

7- درصورتیکه به هیأت مدیره جهت عملی نمودن افزایش سرمایه تفویض اختیار گردیده باشد ارائه صورتجلسه هیأت مدیره مبنی بر عملی نمودن افزایش سرمایه با رعایت ماده 63 لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی می باشد  .

8-درصورتیکه محل افزایش سرمایه مطالبات حال شده سهامداران یا خارج از سهامداران باشد ارائه لیست مطالبات با قید تاریخ و امضاء توسط بازرس اصلی و قید میزان طلب هر یک به تفکیک ریالی (ماده 87 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

9-درصورتیکه محل افزایش سرمایه از محل نقدی باشد ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز مبلغ افزایش سرمایه
به حساب شرکت ( ماده 84 لایحه اصلاحی قانون تجارت)  .

- در صورتیکه محل افزایش سرمایه سود تقسیم نشده یا اندوخته اختیاری باشد ارائه تعهد هیأت مدیره
مبنی بر اینکه همه سهامداران به نسبت سهم شان در افزایش سرمایه شرکت داشته و افزایش سرمایه به آنها
تعلق گرفته است

 

-درصورتکیه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائی های ثابت باشد ارائه تأییدیه کارشناس رسمی دادگستری ( ماده 8 آئین نامه اجرائی بند 39 قانون بودجه سال 9 کشور ) مبنی بر تأیید لیست اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقول شرکت الزامی است و در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از 5% سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد ارائه صورتجلسه مجمع عمومی منتخب کارشناس یا کارشناسان الزامی است. (تبصره ذیل ماده 8 آئین نامه اجرائی بند 39 قانون بودجه ) .

2- درصورتیکه محل افزایش سرمایه غیر نقدی باشد ارائه نظریه کارشناس رسمی دادگستری ( ماده 82 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

3-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) و اصل آگهی حق تقدم ( ماده 69 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

 4-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

5-ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی سهامداران جدید ( درصورتیکه سهامدار جدید وارد شرکت گردد.

6- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

7-ارائه مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص شرکت های سهامی عام .

8-  درخصوص افزایش سرمایه شرکت سهامی عام آگهی افزایش سرمایه حق تقدم منتشره در روزنامه
کثیرالانتشار شرکت در رعایت مواد 69, 7 , 7 و 96 لایحه اصلاحی قانون تجارت .

9-درصورتیکه حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد و صاحبان
سهام از حق تقدم خود ظرف مدت مقرر استفاده نکنند حسب مورد باتوجه به اختیارات تفویض مجمع عمومی
فوق العاده به هیأت مدیره می بایستی براساس مواد 73, 74 لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به تنظیم و ارائه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید به ضمیمه مدارک فوق الذکر و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد را به مرجع ثبت شرکتها ارائه نماید .

*مدارک لازم جهت ارائه به ثبت شرکتها پس از اجازه انتشار پذیره نویسی :

9-- صورتجلسه هیأت مدیره بعد از اتمام مدت پذیره نویسی مبنی بر عملی نمودن افزایش سرمایه .

9-2- ارائه اصل آگهی منتشره در رعایت مواد 74 و 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت ( انتشار در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و اقلاً دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر ) .

9-3- ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز مابقی سهام خریداری شده .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

مسئولیت محدود

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تصمیم کاهش سرمایه(از طریق واگذاری سهم الشرکه)

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء.

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

مسئولیت محدود

 

 مجمع  عمومی     شرکاء

 

تصمیم کاهش سرمایه(از طریق واگذاری سهم الشرکه)

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء.

 2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

 5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

     مسئولیت محدود

 

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

 

تصمیم کاهش سرمایه(از طریق واگذاری سهم الشرکه)

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء. 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

مسئولیت محدود

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

تصمیم کاهش سرمایه(از طریق خروج شریک)

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء. 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .   

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .  

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

مسئولیت محدود

 

 

مجمع           عمومی     شرکاء

 

 

تصمیم کاهش سرمایه(از طریق خروج شریک)

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء. 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

مسئولیت محدود

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

 

   تصمیم کاهش سرمایه(از طریق خروج شریک)

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء. 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .   

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

ثبت تغییرت شرکت

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

                تضامنی

    

مجمع عمومی فوق العاده

 

تصمیم کاهش سرمایه(از طریق واگذاری سهم الشرکه)

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء. 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .  

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

            تضامنی

 

 

مجمع           عمومی     شرکاء

 

 

تصمیم کاهش سرمایه(از طریق واگذاری سهم الشرکه)

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء. 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .    

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

تضامنی

(

مجمع مطابق اساسنامه

 

 

تصمیم کاهش سرمایه(از طریق واگذاری سهم الشرکه)

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء.

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

            تضامنی

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تصمیم کاهش سرمایه(از طریق خروج شریک)

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء.

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .  

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد.   

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

تضامنی

 

 

مجمع           عمومی     شرکاء

 

تصمیم کاهش سرمایه(از طریق خروج شریک)

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء. 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

تضامنی

 

 

 

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

تصمیم کاهش سرمایه(از طریق خروج شریک)

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء.

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .  

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

نسبی

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تصمیم کاهش سرمایه(از طریق واگذاری سهم الشرکه)

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء.

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء . .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . .

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

نسبی

 

مجمع           عمومی     شرکاء

 

 

تصمیم کاهش سرمایه(از طریق واگذاری سهم الشرکه)

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء.

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

                نسبی

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

تصمیم کاهش سرمایه(از طریق واگذاری سهم الشرکه)

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء.

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

نسبی

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تصمیم کاهش سرمایه(از طریق خروج شریک)

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء.

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .  

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

نسبی

 

مجمع           عمومی     شرکاء

 

تصمیم کاهش سرمایه(از طریق خروج شریک)

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء.

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .     

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .   

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .  

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

نسبی

 

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

 

تصمیم کاهش سرمایه(از طریق خروج شریک)

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء. 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .    

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .  

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

موسسه

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تصمیم کاهش سرمایه(از طریق واگذاری سهم الشرکه)

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء.

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

موسسه

 

 

مجمع           عمومی     شرکاء

 

 

تصمیم کاهش سرمایه(از طریق واگذاری سهم الشرکه)

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

موسسه

 

مجمع مطابق اساسنامه

(36)

 

کاهش سرمایه  

(از طریق واگذاری سهم الشرکه)

 

 

 

-ارائه صورتجلسه  مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء.

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند.  

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

موسسه

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

کاهش سرمایه

(از طریق خروج شریک)

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء.

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .  .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . . 

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد . 

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

موسسه

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

کاهش سرمایه(از طریق واگذاری سهم الشرکه)

 

-ارائه صورتجلسه  مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند.  

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

موسسه

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تصمیم کاهش سرمایه(از طریق خروج شریک)

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء.

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .  .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . . 

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد . 

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

موسسه

 

 

 

مجمع           عمومی     شرکاء

 

 

 

تصمیم کاهش سرمایه(از طریق خروج شریک)

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء. 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء . . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . . 

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد.

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح. 

 

 

موسسه

 

 

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

 

تصمیم کاهش سرمایه(از طریق خروج شریک)

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء. 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند.

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

سهامی خاص

 

 

مجمع عمومی

فوق العاده

 

 

تصمیم کاهش اجباری سرمایه در شرکتهای سهامی

 

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده ( بارعایت ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت) با امضاء
هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .  

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3-ارائه لیست سهامداران پس از کاهش سرمایه به امضاء کلیه سهامداران

4- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت

5-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

6-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

سهامی عام

 

مجمع عمومی

فوق العاده

 

تصمیم کاهش اجباری سرمایه در شرکتهای سهام

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده ( بارعایت ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت) با امضاء
هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .   

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3-ارائه لیست سهامداران پس از کاهش سرمایه به امضاء کلیه سهامداران

4- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

5-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد

6-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

سهامی خاص

 

مجمع عمومی

فوق العاده

 

 

تصمیم کاهش اختیاری سرمایه در شرکتهای سهامی

 

 

 

-ارائه اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه .

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران .

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)  

4-ارائه یک نسخه روزنامه رسمی و یک نسخه روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج
می گردد . ( حاوی اطلاعات مربوط به کاهش سرمایه , موضوع ماده 92 لایحه اصلاحی قانونی تجارت)

5- ارائه گواهی صادره از دادگاه مربوطه مبنی بر عدم اعتراض به کاهش سرمایه با رعایت موارد 93 و 94
لایحه اصلاحی قانون تجارت

6-لیست سهامداران پس از کاهش سرمایه به امضاء کلیه سهامداران.

7-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .  

8-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .  

9- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.کلیه فرایند تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها را می توانید با استفاده از جدویل دیل به اسانی انجام دهید.در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس حاصل نمایید.

 

 

سهامی عام

 

 

مجمع عمومی

فوق العاده

 

 

تصمیم کاهش اختیاری سرمایه در شرکتهای سهامی

 

-ارائه اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه .

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4-ارائه یک نسخه روزنامه رسمی و یک نسخه روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج
می گردد . ( حاوی اطلاعات مربوط به کاهش سرمایه , موضوع ماده 92 لایحه اصلاحی قانونی تجارت)

5- ارائه گواهی صادره از دادگاه مربوطه مبنی بر عدم اعتراض به کاهش سرمایه با رعایت موارد 93 و 94
لایحه اصلاحی قانون تجارت ) .

6-لیست سهامداران پس از کاهش سرمایه به امضاء کلیه سهامداران .

7-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

8-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

9- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

مسئولیت محدود

 

مجمع عمومی

فوق العاده

 

تصمیم الحاق موضوع

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده، به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء

کلیه فرایند تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها را می توانید با استفاده از جدویل دیل به اسانی انجام دهید.در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس حاصل نمایید.3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

مسئولیت محدود

 

مجمع عمومی

شرکاء

 

تصمیم الحاق موضوع

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء . 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

مسئولیت محدود

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

تصمیم الحاق موضوع

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

تضامنی

 

مجمع عمومی

فوق العاده

 

تصمیم الحاق موضوع

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده، به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

تضامنی

 

 

مجمع عمومی

شرکاء

 

 

تصمیم الحاق موضوع

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

تضامنی

 

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

 

تصمیم الحاق موضوع

   

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .کلیه فرایند تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها را می توانید با استفاده از جدویل دیل به اسانی انجام دهید.در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس حاصل نمایید.

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند.

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

نسبی

 

 

مجمع عمومی

فوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

تصمیم الحاق موضوع

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده، به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

نسبی

 

مجمع عمومی

شرکاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصمیم الحاق موضوع

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

نسبی

 

 

 

 

 

 

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

تصمیم الحاق موضوع

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .کلیه فرایند تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها را می توانید با استفاده از جدویل دیل به اسانی انجام دهید.در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس حاصل نمایید.

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

موسسه

 

مجمع عمومی

فوق العاده

 

تصمیم الحاق موضوع

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده، به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

 

موسسه

 

 

مجمع عمومی

شرکاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصمیم الحاق موضوع

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

            موسسه

 

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصمیم الحاق موضوع

   

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

مسئولیت محدود

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

  تغییر محل در سایر شرکتها

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

مسئولیت محدود

 

مجمع عمومی

شرکاء  مجمع

 

 

تغییر محل در سایر شرکتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

کلیه فرایند تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها را می توانید با استفاده از جدویل دیل به اسانی انجام دهید.در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس حاصل نمایید.

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

مسئولیت محدود

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر محل در سایر شرکتها

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .کلیه فرایند تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها را می توانید با استفاده از جدویل دیل به اسانی انجام دهید.در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس حاصل نمایید.

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

تضامنی

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر محل در سایر شرکتها

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

تضامنی

 

مجمع عمومی

شرکاء  مجمع

 

 

تغییر محل در سایر شرکتها

 

 

کلیه فرایند تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها را می توانید با استفاده از جدویل دیل به اسانی انجام دهید.در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس حاصل نمایید.

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء . 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

تضامنی

 

مجمع مطابق   اساسنامه

 

 

 

تغییر محل در سایر شرکتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء . 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

نسبی

 

 

مجمع عمومی

فوق العاده

 

تغییر محل در سایر شرکتها

 

 

 

کلیه فرایند تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها را می توانید با استفاده از جدویل دیل به اسانی انجام دهید.در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس حاصل نمایید.

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

نسبی

 

مجمع عمومی

شرکاء  مجمع

 

تغییر محل در سایر شرکتها

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

نسبی

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

تغییر محل در سایر شرکتها

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

موسسه

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

تغییر محل در سایر شرکتها

 

 

کلیه فرایند تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها را می توانید با استفاده از جدویل دیل به اسانی انجام دهید.در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس حاصل نمایید.

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

                موسسه

 

 

مجمع عمومی

شرکاء  مجمع

(9)

 

 

تغییر محل در سایر شرکتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد . .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح. 

 

 

موسسه

 

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

 

تغییر محل در سایر شرکتها

 

 

 

 

 

کلیه فرایند تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها را می توانید با استفاده از جدویل دیل به اسانی انجام دهید.در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس حاصل نمایید.

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء . 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .   

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند. 

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

مسئولیت محدود

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

تغییر مدت شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . . 

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد . 

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

مسئولیت محدود

 

 

مجمع عمومی

شرکاء

 

 

تغییر مدت شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء . 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند. 

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

مسئولیت محدود

کلیه فرایند تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها را می توانید با استفاده از جدویل دیل به اسانی انجام دهید.در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس حاصل نمایید.

مجمع مطابق  اساسنامه

 

 

تغییر مدت شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

تضامنی

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تغییر مدت شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

تضامنی

 

مجمع عمومی

شرکاء

 

 

تغییر مدت شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت کلیه فرایند تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها را می توانید با استفاده از جدویل دیل به اسانی انجام دهید.در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس حاصل نمایید.موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاحکلیه فرایند تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها را می توانید با استفاده از جدویل دیل به اسانی انجام دهید.در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس حاصل نمایید.

 

 

تضامنی

 

مجمع مطابق  اساسنامه

 

تغییر مدت شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

نسبی

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تغییر مدت شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

نسبی

 

 

مجمع عمومی

شرکاء

 

تغییر مدت شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

             نسبی

 

مجمع مطابق  اساسنامه

 

 

تغییر مدت شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

موسسه

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تغییر مدت شرکت

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

موسسه

 

مجمع عمومی

شرکاء

 

   تغییر مدت شرکت

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

               موسسه

               

 

 

مجمع مطابق  اساسنامه

 

تغییر مدت شرکت

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء. 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

مسئولیت محدود

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

تغییر موضوع فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

مسئولیت محدود

 

مجمع عمومی شرکاء 

 

تغییر موضوع فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

مسئولیت محدود

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

تغییر موضوع فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

تضامنی

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

تغییر موضوع فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

تضامنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی شرکاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر موضوع فعالیت

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

تضامنی

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

تغییر موضوع فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

  نسبی

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

تغییر موضوع فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

نسبی

 

مجمع عمومی شرکاء 

 

تغییر موضوع فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء. 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

نسبی

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر موضوع فعالیت

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء . 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .   

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .   

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

موسسه

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر موضوع فعالیت

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

موسسه

 

مجمع عمومی شرکاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر موضوع فعالیت

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء. 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

                  موسسه

 

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

تغییر موضوع فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء . 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .   

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .   

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

مسئولیت محدود

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تغییر نام شرکت

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء . 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

مسئولیت محدود

 

مجمع عمومی شرکاء 

 

تغییر نام شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء . 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد . .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

مسئولیت محدود

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

تغییر نام شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء  

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

تضامنی

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تغییر نام شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

تضامنی

 

مجمع عمومی شرکاء 

 

 

     تغییر نام شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .  

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

                  تضامنی

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

    تغییر نام شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء . 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .   

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

نسبی

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تغییر نام شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء . 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .  

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

             نسبی

 

مجمع عمومی شرکاء 

 

تغییر نام شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء . 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .  

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .   

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .  

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

نسبی

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

تغییر نام شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد . 5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

موسسه

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تغییر نام شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

موسسه

 

مجمع عمومی شرکاء 

 

 

تغییر نام شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

موسسه

 

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

تغییر نام شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء . 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .   

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .  

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .  

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح. 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

مسئولیت محدود

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تغییر سال مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

مسئولیت محدود

 

مجمع عمومی شرکاء

 

 

تغییر سال مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء . 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .   

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

مسئولیت محدود

 

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

تغییر سال مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه ، مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند 

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

              تضامنی

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

تغییر سال مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء . 2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد 

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

                تضامنی

 

مجمع عمومی شرکاء

 

 

تغییر سال مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

تضامنی

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

تغییر سال مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه ، مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

  نسبی

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تغییر سال مالی

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .  

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

نسبی

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

تغییر سال مالی

 

 

-ارائه صورتجلسه ، مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

موسسه

 

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تغییر سال مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

موسسه

 

مجمع عمومی شرکاء

 

    تغییر سال مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء . 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .  

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .   

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

موسسه

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

    تغییر سال مالی

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه ، مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

مسئولیت محدود

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

مسئولیت محدود

 

مجمع عمومی

شرکاء

 

اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .  

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .  

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

مسئولیت محدود

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .  

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

تضامنی

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

تضامنی

 

مجمع عمومی

شرکاء

 

اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء . 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

تضامنی

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه     

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

  نسبی

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء . 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

نسبی

 

مجمع عمومی

شرکاء

 

 

اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء . 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

نسبی

              

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

موسسه

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .  2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

موسسه

 

 

مجمع عمومی

شرکاء

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

موسسه

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

مسئولیت محدود

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

مسئولیت محدود

 

 

مجمع عمومی شرکاء

 

افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

مسئولیت محدود

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

 

افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره

           

 

 

 

 

 

 

 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

تضامنی

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

            تضامنی

 

مجمع عمومی شرکاء

 

افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

تضامنی

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

  نسبی

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

نسبی

 

مجمع عمومی شرکاء

 

افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

نسبی

 

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

موسسه

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

موسسه

 

مجمع عمومی شرکاء

 

 

افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

موسسه

 

مجمع مطابق اساسنامه    

 

افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

مسئولیت محدود

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

مسئولیت محدود

 

مجمع عمومی شرکاء 

 

کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

مسئولیت محدود

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

تضامنی

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

تضامنی

 

 

مجمع عمومی شرکاء 

 

کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

تضامنی

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

  نسبی

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

نسبی

 

 

مجمع عمومی شرکاء 

 

 

کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

نسبی

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

موسسه

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

موسسه

 

مجمع عمومی شرکاء

 

 

کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

موسسه

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

مسئولیت محدود

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

انحلال شعبه داخلی

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

مسئولیت محدود

 

مجمع عمومی شرکاء

 

 

انحلال شعبه داخلی

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

مسئولیت محدود

 

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

انحلال شعبه داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

تضامنی

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

انحلال شعبه داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

تضامنی

 

 مجمع عمومی شرکاء

 

انحلال شعبه داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

تضامنی

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

انحلال شعبه داخلی

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

  نسبی

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

انحلال شعبه داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

نسبی

 

 مجمع عمومی شرکاء

 

انحلال شعبه داخلی

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء.

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

نسبی

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

انحلال شعبه داخلی

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

موسسه

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

 

انحلال شعبه داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

موسسه

 

مجمع عمومی شرکاء

 

انحلال شعبه داخلی

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

موسسه

 

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

انحلال شعبه داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

مسئولیت محدود

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تغییر محل شعبه داخلی

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

مسئولیت محدود

 

مجمع عمومی شرکاء

 

تغییر محل شعبه داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

مسئولیت محدود

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

تغییر محل شعبه داخلی

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء. 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

 

تضامنی

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تغییر محل شعبه داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

تضامنی

 

مجمع عمومی شرکاء

 

تغییر محل شعبه داخلی

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

تضامنی

 

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

تغییر محل شعبه داخلی

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

نسبی

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر محل شعبه داخلی

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد . (4224) 

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح(4225)

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

نسبی

 

مجمع عمومی شرکاء

 

تغییر محل شعبه داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

نسبی

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

تغییر محل شعبه داخلی

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

موسسه

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تغییر محل شعبه داخلی

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

موسسه

 

مجمع عمومی شرکاء

 

 

تغییر محل شعبه داخلی

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

موسسه

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

تغییر محل شعبه داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

مسئولیت محدود

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تأسیس شعبه داخلی

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

مسئولیت محدود

 

مجمع عمومی شرکاء

 

تأسیس شعبه داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

مسئولیت محدود

 

 

  مجمع مطابق اساسنامه

 

تأسیس شعبه داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

تضامنی

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تأسیس شعبه داخلی

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

تضامنی

 

مجمع عمومی شرکاء

 

 

تأسیس شعبه داخلی

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد.

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

تضامنی

 

 

 

  مجمع مطابق اساسنامه

 

تأسیس شعبه داخلی

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

                نسبی

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

 

 

 

تأسیس شعبه داخلی

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

نسبی

 

 

مجمع عمومی شرکاء

 

تأسیس شعبه داخلی

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

نسبی

 

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

تأسیس شعبه داخلی

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

موسسه

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

تأسیس شعبه داخلی

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

موسسه

 

مجمع عمومی شرکاء

 

تأسیس شعبه داخلی

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

موسسه

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

 

تأسیس شعبه داخلی

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

سهامی خاص

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

 

تصمیم الحاق موضوع در شرکتهای سهامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است . 

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران .

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- در صورت لوزم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهامی عام

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

صمیم الحاق موضوع در شرکتهای سهامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران .

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- در صورت لوزم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

سهامی خاص

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تصمیم تغییر محل در شرکتهای سهامی

 

 

 

 

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) 

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهامی عام

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تغییر محل در شرکتهای سهامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

سهامی خاص

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

تغییر مدت شرکت  در شرکتهای سهامی

    

 

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران .

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- در صورت لوزم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

سهامی عام

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تغییر مدت شرکت  در شرکتهای سهامی

 

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران .

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) 

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- در صورت لوزم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

سهامی خاص

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تغییر موضوع فعالیت در شرکتهای سهامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است . 

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهامی عام

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تغییر موضوع فعالیت در شرکتهای سهامی

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

  

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

سهامی خاص

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه در شرکتهای سهامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

 

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهامی عام

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه در شرکتهای سهامی

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

   

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

سهامی خاص

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تغییرنام در شرکتهای سهامی

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- در صورت لوزم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

سهامی عام

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تغییرنام در شرکتهای سهامی

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .   

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- در صورت لوزم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

سهامی خاص

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تغییر سال مالی در شرکتهای سهامی

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است . 

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهامی عام

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تغییر سال مالی در شرکتهای سهامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- در صورت لوزم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

سهامی خاص

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سهامی

 

 

 

 

 

 

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

سهامی عام

مجمع عمومی فوق العاده

 

افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سهامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- در صورت لوزم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

سهامی خاص

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سهامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- در صورت لوزم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

سهامی عام

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سهامی

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- در صورت لوزم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

سهامی خاص

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

انحلال شعبه داخلی در شرکتهای سهامی

 

 

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- در صورت لوزم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهامی عام

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

انحلال شعبه داخلی در شرکتهای سهامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- در صورت لوزم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

سهامی خاص

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

تأسیس شعبه داخلی در شرکتهای سهامی

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهامی عام

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تأسیس شعبه داخلی در شرکتهای سهامی

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

29

سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر محل شعبه در شرکتهای سهامی

 

 

 

 

 

 

 

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است . 

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

سهامی عام

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر محل شعبه در شرکتهای سهامی

 

 

 

 

 

 

 

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

3

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویب اساسنامه جدید

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-ارائه دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع به امضاء کلیه شرکاء .

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی شرکاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویب اساسنامه جدید

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء  به امضاء کلیه شرکاء . 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-ارائه دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع به امضاء کلیه شرکاء .

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

تضامنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تضامنی

 

 

 

 

 

 

 

 

تضامنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نسبی

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبی

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبی

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موسسه

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موسسه

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موسسه

(9)

 

 مجمع مطابق اساسنامه

 

 

 

 

 

 

 مجمع عمومی فوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی شرکاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجمع مطابق اساسنامه

(36)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی شرکاء

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجمع مطابق اساسنامه

(36)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی شرکاء

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجمع مطابق اساسنامه

(36)

 

تصویب اساسنامه جدید

    

 

 

 

 

 

تصویب اساسنامه جدید

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویب اساسنامه جدید

 

 

 

 

 

 

تصویب اساسنامه جدید

 

 

 

 

 

 

تصویب اساسنامه جدید

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویب اساسنامه جدید

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویب اساسنامه جدید

     22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویب اساسنامه جدید

22

 

 

 

 

 

 

تصویب اساسنامه جدید

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویب اساسنامه جدید

22

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه  به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-ارائه دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع به امضاء کلیه شرکاء .

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-ارائه دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع به امضاء کلیه شرکاء

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء  به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . (39223)

4-ارائه دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع به امضاء کلیه شرکاء . (39224)

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد . (39225)

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح. (39226)

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه  به امضاء کلیه شرکاء .  (33622)

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . (336222)

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . (336223) 

4-ارائه دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع به امضاء کلیه شرکاء . (336224)

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد . (336225) 

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح. (336226)

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  به امضاء کلیه شرکاء . (4222)

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . (42222) 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . (42223) 

4-ارائه دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع به امضاء کلیه شرکاء . (42224)

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد . (42225)

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح. (42226)

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء  به امضاء کلیه شرکاء . (4922)

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . (49222) 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .  (49223)

4-ارائه دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع به امضاء کلیه شرکاء . (49224)

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد . (49225)

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح. (49226)

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه  به امضاء کلیه شرکاء . (43622)

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . (436222) 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . (436223) 

4-ارائه دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع به امضاء کلیه شرکاء . (436224)

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد . (436225)

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح. (436226)

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  به امضاء کلیه شرکاء .(9222) 

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . (92222)  

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . (92223)  

4-ارائه دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع به امضاء کلیه شرکاء . (92224) 

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد . (92225)  

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح. (92226) 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء  به امضاء کلیه شرکاء .  (9922)

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . (99222) 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . (99223)

4-ارائه دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع به امضاء کلیه شرکاء . (99224)

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد . (99225)

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح. (99226)

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه  به امضاء کلیه شرکاء . (93622)

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . (936222)

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . (936223)

4-ارائه دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع به امضاء کلیه شرکاء . (936224)

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد . (936225)

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح. (936226)

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

3

سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویب اساسنامه جدید در شرکتهای سهامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4- ارائه دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع به امضاء کلیه سهامداران (در صورت تعداد زیاد سهامداران، ارائه اساسنامه با امضاء هیئت رئیسه کفایت می نماید.)

5-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

6-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

سهامی عام

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

تصویب اساسنامه جدید در شرکتهای سهامی

 

 

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4- ارائه دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع به امضاء کلیه سهامداران (در صورت تعداد زیاد سهامداران، ارائه اساسنامه با امضاء هیئت رئیسه کفایت می نماید.)

5-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

6-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول

و دوم الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

سهامی خاص

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

تبدیل

شرکت سهامی خاص به عام

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه و با رعایت ماده 278 لایحه اصلاحی قانون تجارت .

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4- ارائه دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع به امضاء کلیه سهامداران در صورت فراوانی سهامداران ارائه اساسنامه با امضاء هیئت رئیسه کفایت می نماید.

5-ارائه دو ترازنامه و حساب سود و زیان دو سال متوالی که به تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد .

6-ارائه صورت دارایی شرکت که متضمن کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت بوده و به تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد .

7- ارائه اعلامیه تبدیل شرکت که به امضاء دارندگان مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات بند 4 ماده 27 لایحه اصلاحی قانون تجارت باشد .

8-  در آگهی تبدیل نوع شرکت باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل نوع شرکت (نکات مندرج در ماده 28 لایحه اصلاحی قانون تجارت) ذکر گردیده باشد .

9-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

 در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

           
 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

33

سهامی عام

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تبدیل شرکت سهامی عام به خاص

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4- ارائه دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع به امضاء کلیه سهامداران در صورت فراوانی سهامداران ارائه اساسنامه با امضاء هیئت رئیسه کفایت می نماید.

5-ارائه دو نسخه اظهارنامه پس از تبدیل نوع شرکت .

6-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

7-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

8- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

34

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقل و انتقال سهم الشرکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها قبل و بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4-ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید.

5- ارائه اصل یا کپی مصدق سند رسمی صلح  تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی .

6-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی شرکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقل و انتقال سهم الشرکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقل و انتقال سهم الشرکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکا به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها قبل و بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4-ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید .

5- ارائه اصل یا کپی مصدق سند رسمی صلح  تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی .

6-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق با اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها قبل و بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید .

5- ارائه اصل یا کپی مصدق سند رسمی صلح  تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی .

6-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

موسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقل و انتقال سهم الشرکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها قبل و بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4-ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید.

5- ارائه اصل یا کپی مصدق سند رسمی صلح  تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

6-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

موسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موسسه

 

 

مجمع عمومی شرکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

 

نقل و انتقال سهم الشرکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقل و انتقال سهم الشرکه

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکا به امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها قبل و بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4-ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید

5- ارائه اصل یا کپی مصدق سند رسمی صلح  تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی .

6-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق با اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها قبل و بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید .

5- ارائه اصل یا کپی مصدق سند رسمی صلح  تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی .

6-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه عنوان تصمیم

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

35

سهامی خاص

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص

 

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه یا صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء
هیأت مدیره ( درصورتیکه اساسنامه شرکت نقل و انتقال سهام را منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده یا هیأت مدیره نموده باشد

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران .

3- ارائه برگ گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال ( موضوع تبصره ماده 43 قانون مالیاتهای مستقیم )

4-ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی خریداران سهام درصورتیکه سهامداران جدید شخص حقیقی باشد .

5-ارائه تصویر اگهی تأسیس و آگهی آخرین مدیران و برگ نمایندگی نماینده شخص حقوقی، با اذن خرید سهم و درصورتیکه فروشنده شخص حقوقی باشد ارائه برگ نمایندگی با اذن فروش سهم (درصورتیکه خریداران سهام  اشخاص حقوقی باشند 

6-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

7-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

8-  در مواردیکه شرکت, تصویر دفتر ثبت سهام مصدق شده مبنی بر نقل و انتقال سهام را به امضاء هیأت مدیره و خریدار و فروشنده ارائه نماید , ارائه صورتجلسه هیأت مدیره نیاز نمی باشد .

9- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

36

سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهامی عام

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تبدیل نوع سهام  شرکت از بی نام به بانام در شرکتهای سهامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبدیل نوع سهام  شرکت از بی نام به بانام در شرکتهای سهامی

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

4-ارائه آگهی های منتشره توسط هیأت مدیره با رعایت ماده 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت .

5- صورتجلسه هیأت مدیره عملی شدن تبدیل نوع سهام با امضاء هیأت مدیره .

6- ارائه لیست سهامداران بعد از تبدیل نوع سهام با امضاء سهامداران .

7-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

8- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

9- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت). 

4-ارائه آگهی های منتشره توسط هیأت مدیره با رعایت ماده 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت .

5- صورتجلسه هیأت مدیره عملی شدن تبدیل نوع سهام با امضاء هیأت مدیره

6- ارائه لیست سهامداران بعد از تبدیل نوع سهام با امضاء سهامداران .

7-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

8- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

9- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه عنوان تصمیم

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

37

سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهامی عام

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

تبدیل نوع سهام  شرکت از بانام به بی نام در شرکتهای سهامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبدیل نوع سهام  شرکت از بانام به بی نام در شرکتهای سهامی

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

4-ارائه آگهی های منتشره توسط هیأت مدیره با رعایت ماده 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت .

5-ارائه صورت جلسه هیأت مدیره عملی شدن تبدیل نوع سهام.

6- ارائه لیست سهامداران بعد از تبدیل نوع سهام با امضاء سهامداران.

7-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

8-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

9- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) . 

4-ارائه آگهی های منتشره توسط هیأت مدیره با رعایت ماده 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت .

5-ارائه صورت جلسه هیأت مدیره عملی شدن تبدیل نوع سهام .

6- ارائه لیست سهامداران بعد از تبدیل نوع سهام با امضاء سهامداران .

7-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

8-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

9- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

مدیر تصفیه

 

 

 

 

 

 

تصمیم ختم تصفیه در سایر شرکتها

 

 

 

-ارائه نامه مدیر یا مدیران تصفیه (مدت تصدی مدیران تصفیه منقضی نشده باشد)

2-ارائه سه نوبت نسخ روزنامه رسمی و سه نوبت نسخ روزنامه کثیرالانتشار (حاوی دعوت از بستانکاران وفق ماده 25
قانون تجارت) که یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر تصفیه

 

 

 

 

 

تصمیم ختم تصفیه در سایر شرکتها

 

 

 

 

-ارائه نامه مدیر یا مدیران تصفیه (مدت تصدی مدیران تصفیه منقضی نشده باشد)

2-ارائه سه نوبت نسخ روزنامه رسمی و سه نوبت نسخ روزنامه کثیرالانتشار (حاوی دعوت از بستانکاران وفق ماده 25
قانون تجارت) که یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد .

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

39

سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

مدیر تصفیه

 

 

 

 

 

 

ختم تصفیه در شرکتهای سهامی 

 

 

 

 

 1. ارائه نامه مدیر یا مدیران تصفیه (مدت تصدی مدیران تصفیه منقضی نشده باشد)

2-ارائه سه  نوبت نسخ روزنامه رسمی و سه نوبت نسخ روزنامه کثیرالانتشار (حاوی دعوت از بستانکاران وفق ماده 225
لایحه اصلاحی قانون تجارت) که شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهامی عام

                                                      

 

 

 

 

 

 

مدیر تصفیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ختم تصفیه در شرکتهای سهامی 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ارائه نامه مدیر یا مدیران تصفیه (مدت تصدی مدیران تصفیه منقضی نشده باشد)

2-ارائه سه  نوبت نسخ روزنامه رسمی و سه نوبت نسخ روزنامه کثیرالانتشار (حاوی دعوت از بستانکاران وفق ماده 225
لایحه اصلاحی قانون تجارت) که شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد .

4

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهامی عام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موسسه

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

ادغام شرکت ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادغام شرکت ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادغام شرکت ها

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادغام شرکت ها

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده همزمان و یا جداگانه شرکتهای ادغام شونده و ادغام گیرنده
مبنی بر تصویب ادغام ( اشاره به رعایت بندهای « الف » تا « و » ماده  قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 38 و آئین نامه اجرایی آن در بند « ز» ماده مذکور و تجمیع سرمایه شرکت های موضوع ادغام و ذکر سرمایه  پس از ادغام واصلاح ماده مربوط به سرمایه شرکت ادغام گیرنده  در متن صورتجلسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه لیست سهامداران بعد از ادغام به تأیید حسابرسی قانونی .

4- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

5- ارائه گزارش ارزیابی اموال و دارایی ها و پایه سهام ( ارزش دفتری سهام ) کلیه شرکتهای ادغام شونده و گیرنده به تأیید حسابرس قانونی .

6- در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

7- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

8- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده همزمان و یا جداگانه شرکتهای ادغام شونده و ادغام گیرنده
مبنی بر تصویب ادغام ( اشاره به رعایت بندهای « الف » تا « و » ماده  قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 38 و آئین نامه اجرایی آن در بند « ز» ماده مذکور و تجمیع سرمایه شرکت های موضوع ادغام و ذکر سرمایه  پس از ادغام واصلاح ماده مربوط به سرمایه شرکت ادغام گیرنده  در متن صورتجلسه .(723)

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران. (7232)

3-ارائه لیست سهامداران بعد از ادغام به تأیید حسابرسی قانونی . (7233)

4- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)  (7234)

5- ارائه گزارش ارزیابی اموال و دارایی ها و پایه سهام ( ارزش دفتری سهام ) کلیه شرکتهای ادغام شونده و گیرنده به تأیید حسابرس قانونی . (7235) 

6- در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد . (7236)

7- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

8- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح. (7237)

 

 

 

 

 

 

 

              

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده همزمان و یا جداگانه شرکتهای ادغام شونده و ادغام گیرنده
مبنی بر تصویب ادغام ( اشاره به رعایت بندهای « الف » تا « و » ماده  قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 38 و آئین نامه اجرایی آن در بند « ز» ماده مذکور و تجمیع سرمایه شرکت های موضوع ادغام و ذکر سرمایه  پس از ادغام واصلاح ماده مربوط به سرمایه شرکت ادغام گیرنده  در متن صورتجلسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه لیست سهامداران بعد از ادغام به تأیید حسابرسی قانونی .

4- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) 

5- ارائه گزارش ارزیابی اموال و دارایی ها و پایه سهام ( ارزش دفتری سهام ) کلیه شرکتهای ادغام شونده و گیرنده به تأیید حسابرس قانونی .

6- در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

7- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

8- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده همزمان و یا جداگانه شرکتهای ادغام شونده و ادغام گیرنده
مبنی بر تصویب ادغام ( اشاره به رعایت بندهای « الف » تا « و » ماده  قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 38 و آئین نامه اجرایی آن در بند « ز» ماده مذکور و تجمیع سرمایه شرکت های موضوع ادغام و ذکر سرمایه  پس از ادغام واصلاح ماده مربوط به سرمایه شرکت ادغام گیرنده  در متن صورتجلسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه لیست سهامداران بعد از ادغام به تأیید حسابرسی قانونی .

4- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) 

5- ارائه گزارش ارزیابی اموال و دارایی ها و پایه سهام ( ارزش دفتری سهام ) کلیه شرکتهای ادغام شونده و گیرنده به تأیید حسابرس قانونی .

6- در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

7- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

8- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

4

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب مدیران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی هیأت مدیره.

3-ارائه قبولی سمت و تعهد هیأت مدیره مبنی بر «نداشتن سوء پیشینه کیفری» و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت (یا ذکر عبارات متضمن این تعهد در متن صورتجلسه).

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

6- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

    مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عادی سالیانه

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب مدیران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی سالیانه با امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی هیأت مدیره.

3-ارائه قبولی سمت و تعهد هیأت مدیره مبنی بر «نداشتن سوء پیشینه کیفری» و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126لایحه اصلاحی قانون تجارت (یا ذکر عبارات متضمن این تعهد در متن صورتجلسه).

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است . 

6- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

    مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی شرکاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب مدیران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی شرکا با امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی هیأت مدیره. کلیه فرایند تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها را می توانید با استفاده از جدویل دیل به اسانی انجام دهید.در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس حاصل نمایید.

3-ارائه قبولی سمت و تعهد هیأت مدیره مبنی بر «نداشتن سوء پیشینه کیفری» و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت (یا ذکر عبارات متضمن این تعهد در متن صورتجلسه).

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

6- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

موسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب مدیران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی هیأت مدیره.

3-ارائه قبولی سمت و تعهد هیأت مدیره مبنی بر «نداشتن سوء پیشینه کیفری» و و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت (یا ذکر عبارات متضمن این تعهد در متن صورتجلسه).

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

6- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

موسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عادی سالیانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب مدیران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی سالیانه با امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی هیأت مدیره.

3-ارائه قبولی سمت و تعهد هیأت مدیره مبنی بر «نداشتن سوء پیشینه کیفری» و و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت (یا ذکر عبارات متضمن این تعهد در متن صورتجلسه) .

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

6- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

موسسه

 

مجمع عمومی شرکاء

 

 

انتخاب مدیران

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی سالیانه با امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی هیأت مدیره.

3-ارائه قبولی سمت و تعهد هیأت مدیره مبنی بر «نداشتن سوء پیشینه کیفری» و ممنوعیت و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت (یا ذکر عبارات متضمن این تعهد در متن صورتجلسه).

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

6- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

 

 

 

 

 

 

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در سایر شرکتها

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  با امضاء کلیه شرکاء

2- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

3-در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عادی سالیانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی شرکاء

 

 

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در سایر شرکتها

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در سایر شرکتها

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عادی سالیانه با امضاء کلیه شرکاء

2- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است . 

3-در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی شرکاء با امضاء کلیه شرکاء

2- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

3-در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

موسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عادی سالیانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در سایر شرکتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در سایر شرکتها

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده /عادی سالیانه /مجمع عمومی شرکاء/ با امضاء کلیه شرکاء

2- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

3-در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عادی سالیانه با امضاء کلیه شرکاء

2- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است . 

3-در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

موسسه

 

مجمع عمومی شرکاء

 

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در سایر شرکتها

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی شرکاء با امضاء کلیه شرکاء

2- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

3-در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

           
 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

43

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب بازرس در سایر شرکتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء کلیه شرکا.

2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی بازرسین در صورتیکه بازرسین شخص حقوقی می باشند قید شناسه ملی .

3-ارائه قبولی سمت و تعهد بازرسین مبنی بر «نداشتن سوء پیشینه کیفری» و ممنوعیت و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126لایحه اصلاحی قانون تجارت (یا ذکر عبارات متضمن این تعهد در متن صورتجلسه).

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

6- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عادی سالیانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب بازرس در سایر شرکتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی سالیانه  با امضاء کلیه شرکاء

 2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی بازرسین در صورتیکه بازرسین شخص حقوقی می باشند قید شناسه ملی . 

3-ارائه قبولی سمت و تعهد بازرسین مبنی بر «نداشتن سوء پیشینه کیفری» و ممنوعیت و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت (یا ذکر عبارات متضمن این تعهد در متن صورتجلسه).

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

6- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

       مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی شرکاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب بازرس در سایر شرکتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی شرکاء با امضاء کلیه شرکا.

2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی بازرسین در صورتیکه بازرسین شخص حقوقی می باشند قید شناسه ملی . 

3-ارائه قبولی سمت و تعهد بازرسین مبنی بر «نداشتن سوء پیشینه کیفری» و ممنوعیت و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت (یا ذکر عبارات متضمن این تعهد در متن صورتجلسه).

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

6- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

               موسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب بازرس در سایر شرکتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی بازرسین در صورتیکه بازرسین شخص حقوقی می باشند قید شناسه ملی .

3-ارائه قبولی سمت و تعهد بازرسین مبنی بر «نداشتن سوء پیشینه کیفری» و ممنوعیت و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126لایحه اصلاحی قانون تجارت (یا ذکر عبارات متضمن این تعهد در متن صورتجلسه).

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

6- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

موسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موسسه

 

     عادی سالیانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی شرکاء

 

انتخاب بازرس در سایر شرکتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب بازرس در سایر شرکتها

 

-ارائه یک نسخه عادی سالیانه با امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی بازرسین در صورتیکه بازرسین شخص حقوقی می باشند قید شناسه ملی .

3-ارائه قبولی سمت و تعهد بازرسین مبنی بر «نداشتن سوء پیشینه کیفری» و ممنوعیت و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت (یا ذکر عبارات متضمن این تعهد در متن صورتجلسه).

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

6- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

-ارائه یک نسخه عمومی شرکاء با امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی بازرسین در صورتیکه بازرسین شخص حقوقی می باشند قید شناسه ملی .

3-ارائه قبولی سمت و تعهد بازرسین مبنی بر «نداشتن سوء پیشینه کیفری» و ممنوعیت و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت (یا ذکر عبارات متضمن این تعهد در متن صورتجلسه).

4-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است . 

6- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

44

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویب تراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء کلیه شرکاء

2-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

3- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

4- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

        مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عادی سالیانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویب تراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه عادی سالیانه با امضاء کلیه شرکاء

2-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

3- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

4- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی شرکاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویب تراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی شرکاء با امضاء کلیه شرکاء

2-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

3- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

4- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

             موسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویب تراز

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء کلیه شرکاء

2-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

3- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

4- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

 

موسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عادی سالیانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویب تراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه عادی سالیانه  با امضاء کلیه شرکاء

2-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

3- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

4- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

موسسه

 

مجمع عمومی شرکاء

 

تصویب تراز

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی شرکاء با امضاء کلیه شرکاء.

2-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

3- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

4- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

.

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

45

مسئولیت محدود

      

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب هیأت نظار

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی هیأت نظار. 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

مسئولیت محدود

    

       

مجمع عمومی شرکا

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب هیأت نظار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی شرکاء با امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی هیأت نظار.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

موسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب هیئت

 نظار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی هیأت نظار.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

موسسه

 

 

مجمع عمومی شرکا

 

 

انتخاب هیأت نظار در سایر شرکتها 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی شرکاء با امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی هیأت نظار.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

46

 

 

    مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین مدیران تصفیه بعد از انحلال در سایرشرکتها

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیران تصفیه .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است . 

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

 

    مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                موسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی شرکاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین مدیران تصفیه بعد از انحلال در سایرشرکتها

 

 

 

 

 

 

 

تعیین مدیران تصفیه بعد از انحلال در سایرشرکتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی شرکاء با امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیران تصفیه .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است . 

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیران تصفیه .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است . 

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

                موسسه

                

 

 

مجمع عمومی شرکاء

 

 

تعیین مدیران تصفیه بعد از انحلال در سایرشرکتها

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی شرکاء با امضاء کلیه شرکاء

2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیران تصفیه .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

5- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

           
 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

47

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویب عملکرد مدیران تصفیه بعد از انحلال

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی سالیانه با امضاء کلیه شرکاء

2-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

3- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

4- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

 

 

 

موسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

 

 

 

 

تصویب عملکرد مدیران تصفیه بعد از انحلال

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی سالیانه با امضاء کلیه شرکاء .

2-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

3- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است . 

4- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

48

 

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی شرکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر محل تصفیه  در سایر شرکتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر محل تصفیه  در سایر شرکتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء کلیه شرکاء .

2-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

3- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

4- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع مجمع عمومی شرکا با امضاء کلیه شرکاء .

2-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . .

3- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است . 

4- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

 

 

 

(موسسه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(موسسه)

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی شرکا

 

 

 

 

تغییر محل تصفیه  در سایر شرکتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر محل تصفیه  در سایر شرکتها

                 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء کلیه شرکاء

2-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

3- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

4- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع مجمع عمومی شرکا با امضاء کلیه شرکاء

2-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

3- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است . 

4- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

49

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر محل تصفیه 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی فوق العاده با امضاء کلیه شرکاء .

2-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

3- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است . 

4- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

موسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

 

 

تغییر محل تصفیه 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی فوق العاده با امضاء کلیه شرکاء .

2-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

3- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی است .

4- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

5

سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهامی عام

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

 

انتخاب مدیران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب مدیران

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

4-ارائه قبولی سمت و تعهد هیأت مدیره مبنی بر «نداشتن سوء پیشینه کیفری» و ممنوعیت و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت (یا ذکر عبارات متضمن این تعهد در متن صورتجلسه)

5-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

6-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

4-ارائه قبولی سمت و تعهد هیأت مدیره مبنی بر «نداشتن سوء پیشینه کیفری» و ممنوعیت و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت (یا ذکر عبارات متضمن این تعهد در متن صورتجلسه)

5-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

6-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه/عنوان تصمیم

 

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

5

سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهامی عام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

 

انتخاب بازرسین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب بازرسین

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) . 

4-ارائه قبولی سمت و تعهد بازرسین مبنی بر «نداشتن سوء پیشینه کیفری» و ممنوعیت و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت (یا ذکر عبارات متضمن این تعهد در متن صورتجلسه)

5-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

6-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

4-ارائه قبولی سمت و تعهد بازرسین مبنی بر «نداشتن سوء پیشینه کیفری» و ممنوعیت و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت (یا ذکر عبارات متضمن این تعهد در متن صورتجلسه)

5-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

6-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

52

سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهامی عام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

 

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) . 

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

           
 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

53

سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهامی عام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

 

تصویب تراز سالیانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویب تراز سالیانه

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

 

 

 

54

           سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویب تراز سالیانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی سالیانه با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

 

             سهامی عام

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

 

 

 

تصویب تراز سالیانه

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی سالیانه با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

55

سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب مدیران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی سالیانه  با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) . 

4-ارائه قبولی سمت و تعهد هیأت مدیره مبنی بر «نداشتن سوء پیشینه کیفری» و ممنوعیت و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126  لایحه اصلاحی قانون تجارت (یا ذکر عبارات متضمن این تعهد در متن صورتجلسه)

5-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

6-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

سهامی عام

 

 

   صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

 

 

انتخاب مدیران

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی سالیانه  با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) . 

4-ارائه قبولی سمت و تعهد هیأت مدیره مبنی بر «نداشتن سوء پیشینه کیفری» و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126  لایحه اصلاحی قانون تجارت (یا ذکر عبارات متضمن این تعهد در متن صورتجلسه)

5-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

6-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

56

سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهامی عام

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

 

انتخاب بازرسین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب بازرسین

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی سالیانه  با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

4-ارائه قبولی سمت و تعهد بازرسین مبنی بر «نداشتن سوء پیشینه کیفری» و  ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت (یا ذکر عبارات متضمن این تعهد در متن صورتجلسه)

5-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

6-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی سالیانه  با امضاء هیأت رئیسه

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

4-ارائه قبولی سمت و تعهد بازرسین مبنی بر «نداشتن سوء پیشینه کیفری» و ممنوعیت و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126لایحه اصلاحی قانون تجارت (یا ذکر عبارات متضمن این تعهد در متن صورتجلسه) .

5-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

6-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

57

سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهامی عام

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

 

انتخاب روزنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب روزنامه

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی سالیانه  با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی سالیانه  با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه عنوان تصمیم

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

58

سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب مدیران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی سالیانه  با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

 

 

 

سهامی عام

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

 

 

 

 

انتخاب مدیران

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی سالیانه  با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

59

سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین مدیران تصفیه بعد از انحلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) . 

4- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیران تصفیه

5-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

6-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

 

 

 

 

سهامی عام

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

 

 

تعیین مدیران تصفیه بعد از انحلال

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

4- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیران تصفیه

5-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

6-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

           
 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

6

سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

 

 

 

 

 

 

تغییر محل تصفیه در شرکت های سهامی

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

 

 

 

 

 

سهامی عام

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

 

 

تغییر محل تصفیه در شرکت های سهامی

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

 

 

6

سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

تغییر محل تصفیه در شرکت های سهامی

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) . 

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

 

 

 

 

سهامی عام

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده

 

 

تغییر محل تصفیه در شرکت های سهامی

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

 

           
 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه/عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

62

سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویب عملکرد مدیران تصفیه بعد از انحلال

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی  عادی سالیانه با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

 

 

 

 

 

سهامی عام

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

 

 

 

تصویب عملکرد مدیران تصفیه بعد از انحلال

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه مجمع عمومی  عادی سالیانه با امضاء هیأت رئیسه .

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) . 

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

 

 

 

63

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه هیأت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین سمت مدیران

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء هیأت مدیره .

2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی هیأت مدیره و مدیرعامل .

3-ارائه قبولی سمت و تعهد هیأت مدیره مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و ممنوعیت و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 قانون تجارت (در صورت تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی)

4-ارائه برگ نمایندگی, نماینده شخص حقوقی جهت پذیرش سمت در هیأت مدیره (درصورتیکه شخص حقوقی عضو هیأت مدیره باشد )

5- درصورتیکه جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد, ارائه تعهد هیأت مدیره مبنی بر رعایت تشریفات دعوت از غایب جلسه وفق اساسنامه شرکت الزامی است .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

موسسه

 

 

صورتجلسه هیأت مدیره

 

 

تعیین سمت مدیران

 

-ارائه یک نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء هیأت مدیره .

2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی هیأت مدیره و مدیرعامل .

3-ارائه قبولی سمت و تعهد هیأت مدیره مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و ممنوعیت و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 قانون تجارت (در صورت تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی) .

4-ارائه برگ نمایندگی, نماینده شخص حقوقی جهت پذیرش سمت در هیأت مدیره (درصورتیکه شخص حقوقی عضو هیأت مدیره باشد ) .

5- درصورتیکه جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد, ارائه تعهد هیأت مدیره مبنی بر رعایت تشریفات دعوت از غائب جلسه وفق اساسنامه شرکت الزامی است .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

           
 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه عنوان تصمیم

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

64

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

صورتجلسه هیأت مدیره

 

 

 

 

تعیین دارندگان حق امضاء

 

 

               

-ارائه یک نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء هیأت مدیره .

2-درصورتیکه جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد, ارائه تعهد هیأت مدیره مبنی بر رعایت تشریفات دعوت از غائب جلسه وفق اساسنامه شرکت الزامی است .

3-درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موسسه

 

 

 

صورتجلسه هیأت مدیره

 

 

تعیین دارندگان حق امضاء

 

 

-ارائه یک نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء هیأت مدیره .

2-درصورتیکه جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد, ارائه تعهد هیأت مدیره مبنی بر رعایت تشریفات دعوت از غائب جلسه وفق اساسنامه شرکت الزامی است .

3-درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

65

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه هیأت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

تغییر محل  قانونی شرکت

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء هیأت مدیره . (درصورتیکه اساسنامه شرکت به هیأت مدیره جهت تغییر محل تفویض اختیار نموده باشد)

2- درصورتیکه جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد, ارائه تعهد هیأت مدیره مبنی بر رعایت تشریفات دعوت از غایب جلسه وفق اساسنامه شرکت الزامی است .

3- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موسسه

 

 

صورتجلسه هیأت مدیره

 

 

تغییر محل  قانونی شرکت

 

 

-ارائه یک نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء هیأت مدیره . (درصورتیکه اساسنامه شرکت به هیأت مدیره جهت تغییر محل تفویض اختیار نموده باشد)

2- درصورتیکه جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد, ارائه تعهد هیأت مدیره مبنی بر رعایت تشریفات دعوت از غایب جلسه وفق اساسنامه شرکت الزامی است .

3- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

           
 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

 

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

66

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه هیأت مدیره

 

 

 

 

 

تأسیس شعبه در سایر شرکتها

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء هیأت مدیره . (درصورتیکه اساسنامه شرکت به هیأت مدیره جهت تأسیس شعبه تفویض اختیار نموده باشد

2- درصورتیکه جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد, ارائه تعهد هیأت مدیره مبنی بر رعایت تشریفات دعوت از غایب جلسه وفق اساسنامه شرکت الزامی است .

3- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 موسسه

                

صورتجلسه هیأت مدیره

 

تأسیس شعبه در سایر شرکتها

 

-ارائه یک نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء هیأت مدیره . (درصورتیکه اساسنامه شرکت به هیأت مدیره جهت تأسیس شعبه تفویض اختیار نموده باشد)

2- درصورتیکه جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد, ارائه تعهد هیأت مدیره مبنی بر رعایت تشریفات دعوت از غایب جلسه وفق اساسنامه شرکت الزامی است .

3- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه هیأت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین سمت مدیران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء هیأت مدیره .

2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی هیأت مدیره و مدیرعامل .

3-ارائه قبولی سمت و تعهد هیأت مدیره مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و ممنوعیت و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 قانون تجارت . (در صورت تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی)

4-ارائه برگ نمایندگی, نماینده شخص حقوقی جهت پذیرش سمت در هیأت مدیره (درصورتیکه شخص حقوقی عضو هیأت مدیره باشد در جهت رعایت ماده  لایحه اصلاحی قانون تجارت )

5-  درصورتیکه جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد, ارائه تعهد هیأت مدیره مبنی بر رعایت تشریفات دعوت از غائب جلسه وفق اساسنامه شرکت الزامی است .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

سهامی عام

 

 

 

صورتجلسه هیأت مدیره

 

 

 

تعیین سمت مدیران

 

 

 

-ارائه یک نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء هیأت مدیره .

2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی هیأت مدیره و مدیرعامل .

3-ارائه قبولی سمت و تعهد هیأت مدیره مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و ممنوعیت و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 قانون تجارت . (در صورت تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی)

4-ارائه برگ نمایندگی, نماینده شخص حقوقی جهت پذیرش سمت در هیأت مدیره (درصورتیکه شخص حقوقی عضو هیأت مدیره باشد در جهت رعایت ماده  لایحه اصلاحی قانون تجارت )

5-  درصورتیکه جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد, ارائه تعهد هیأت مدیره مبنی بر رعایت تشریفات دعوت از غائب جلسه وفق اساسنامه شرکت الزامی است .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

           
 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه عنوان تصمیم

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

68

سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه هیأت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین دارندگان حق امضاء

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء هیأت مدیره .

2-  درصورتیکه جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد, ارائه تعهد هیأت مدیره مبنی بر رعایت تشریفات دعوت از غائب جلسه وفق اساسنامه شرکت الزامی است .

3- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

            سهامی عام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه هیأت مدیره

 

تعیین دارندگان حق امضاء

 

-ارائه یک نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء هیأت مدیره .

2-  درصورتیکه جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد, ارائه تعهد هیأت مدیره مبنی بر رعایت تشریفات دعوت از غائب جلسه وفق اساسنامه شرکت الزامی است .

3- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

69

سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه هیأت مدیره

 

 

 

 

 

تغییر محل  قانونی شرکت

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء هیأت مدیره . (درصورتیکه اساسنامه شرکت به هیأت مدیره جهت تغییر محل تفویض اختیار نموده باشد.

2-  درصورتیکه جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد, ارائه تعهد هیأت مدیره مبنی بر رعایت تشریفات دعوت از غائب جلسه وفق اساسنامه شرکت الزامی است .

3- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

سهامی عام

 

 

 

 

صورتجلسه هیأت مدیره

 

 

 

 

تغییر محل  قانونی شرکت

 

 

 

-ارائه یک نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء هیأت مدیره . (درصورتیکه اساسنامه شرکت به هیأت مدیره جهت تغییر محل تفویض اختیار نموده باشد)

2-  درصورتیکه جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد, ارائه تعهد هیأت مدیره مبنی بر رعایت تشریفات دعوت از غائب جلسه وفق اساسنامه شرکت الزامی است .

3- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

           
 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

7

سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه هیأت مدیره

 

 

 

 

تأسیس شعبه در شرکتهای سهامی خاص و عام

 

 

 

-ارائه یک نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء هیأت مدیره . (درصورتیکه اساسنامه شرکت به هیأت مدیره جهت تأسیس شعبه تفویض اختیار نموده باشد.

2-  درصورتیکه جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد, ارائه تعهد هیأت مدیره مبنی بر رعایت تشریفات دعوت از غائب جلسه وفق اساسنامه شرکت الزامی است .

3-درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

سهامی عام

 

صورتجلسه هیأت مدیره

 

تأسیس شعبه در شرکتهای سهامی خاص و عام

 

-ارائه یک نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء هیأت مدیره . (درصورتیکه اساسنامه شرکت به هیأت مدیره جهت تأسیس شعبه تفویض اختیار نموده باشد

2-  درصورتیکه جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد, ارائه تعهد هیأت مدیره مبنی بر رعایت تشریفات دعوت از غائب جلسه وفق اساسنامه شرکت الزامی است .

3-درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

7

سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه هیأت مدیره

 

 

 

پرداخت سرمایه تعهدی

 

 1. ارائه یک نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء هیئت مدیره متضمن تعهد پرداخت سرمایه تعهدی
 2. در صورتیکه جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد ارائه تعهد هیأت مدیره مبنی بر رعایت تشریفات دعوت از غایب جلسه وفق اساسنامه شرکت الزامی است.
 3. ارائه فیش نقدی پرداخت سرمایه تعهدی (درصورتیکه سرمایه تعهدی نقداً پرداخت شده باشد)

 

 

سهامی عام

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه هیأت مدیره

 

 

پرداخت سرمایه تعهدی

 

 1. ارائه یک نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء هیئت مدیره متضمن تعهد پرداخت سرمایه تعهدی
 2. در صورتیکه جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد ارائه تعهد هیأت مدیره مبنی بر رعایت تشریفات دعوت از غایب جلسه وفق اساسنامه شرکت الزامی است.

-3ارائه فیش نقدی پرداخت سرمایه تعهدی (درصورتیکه سرمایه تعهدی نقداً پرداخت شده باشد)

           
 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه عنوان تصمیم

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

72

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصمیم انحلال شرکت

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده / مجمع عموی شرکاء مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی شرکاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطابق اساسنامه

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصمیم انحلال شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصمیم انحلال شرکت

     

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده / مجمع عموی شرکاء مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده / مجمع عموی شرکاء مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

               موسسه

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               موسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی شرکاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصمیم انحلال شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصمیم انحلال شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده / مجمع عموی شرکاء مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده / مجمع عموی شرکاء مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء . 

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

               موسسه

 

مطابق اساسنامه

 

تصمیم انحلال شرکت

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده / مجمع عموی شرکاء مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .  

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .

4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد

5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

کلیه فرایند تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها را می توانید با استفاده از جدویل دیل به اسانی انجام دهید.در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس حاصل نمایید.

 

 

 

 

73

سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصمیم انحلال شرکت در شرکتهای سهامی

 

 

 

 

 

 

 

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است (با رعایت ماده 29 لایحه اصلاحی قانون تجارت).

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

سهامی عام

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

 

تصمیم انحلال شرکت در شرکتهای سهامی

 

 

- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است (با رعایت ماده 29 لایحه اصلاحی قانون تجارت).

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

5-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

6- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

           
 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

 

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

 

74

شعبه شرکت خارجی (اختصاصی در تهران)

 

درخواست نماینده عمده شعبه شرکت خارجی

 

تصمیم ،تغییر نماینده عمده شعبه شرکت خارجی

 

-ارائه نامه نماینده عمده شعبه شرکت خارجی .  (درصورت داشتن اختیار تصمیم تغییر مورد در اختیارنامه) یا ارائه اصل یا کپی مصدق مصوب ارکان تصمیم گیرنده تغییر، در شرکت مادر (ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مادر و ترجمه رسمی آن توسط نماینده عمده

2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی نماینده عمده ( در صورتیکه نماینده مذکور شخص خارجی باشد ارائه کپی مصدق گذرنامه و ترجمه رسمی آن .

 

75

شعبه شرکت خارجی (اختصاصی در تهران)

 

درخواست نماینده عمده شعبه شرکت خارجی

 

تغییر محل شعبه شرکت خارجی

 

 

 

 

-ارائه نامه نماینده عمده شعبه شرکت خارجی .  (درصورت داشتن اختیار تصمیم تغییر مورد در اختیارنامه) یا ارائه اصل یا کپی مصدق مصوب ارکان تصمیم گیرنده تغییر، در شرکت مادر (ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مادر و ترجمه رسمی آن توسط نماینده عمده

 

 

76

شعبه شرکت خارجی (اختصاصی در تهران)

 

درخواست نماینده عمده شعبه شرکت خارجی

 

تغییر نام شعبه شرکت خارجی

 

 

-ارائه نامه نماینده عمده شعبه شرکت خارجی .  (درصورت داشتن اختیار تصمیم تغییر مورد در اختیارنامه) یا ارائه اصل یا کپی مصدق مصوب ارکان تصمیم گیرنده تغییر، در شرکت مادر (ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مادر و ترجمه رسمی آن توسط نماینده عمده

 

                 
 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه عنوان تصمیم

 

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

77

شعبه شرکت خارجی (اختصاصی در تهران)

 

درخواست نماینده عمده شعبه شرکت خارجی

 

تعیین دارندگان حق امضاء

 

 

-ارائه نامه نماینده عمده شعبه شرکت خارجی .  (درصورت داشتن اختیار تصمیم تغییر مورد در اختیارنامه) یا ارائه اصل یا کپی مصدق مصوب ارکان تصمیم گیرنده تغییر، در شرکت مادر (ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مادر و ترجمه رسمی آن توسط نماینده عمده

 

78

شعبه شرکت خارجی (اختصاصی در تهران)

 

درخواست نماینده عمده شعبه شرکت خارجی

 

تغییر سرمایه شرکت خارجی (مادر ) در شعبه

 

 1. ارائه مصوبه ارکان تصمیم گیرنده تغییر در شرکت مادر (ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی در کشور مادر
 2. ارائه ترجمه رسمی مصوب توسط نماینده عمده

 

79

شعبه شرکت خارجی اختصاصی در تهران

 

مصوبه ارکان تصمیم گیرنده شرکت خارجی (مادر)

 

تصمیم انحلال شعبه شرکت خارجی

 

 

-ارائه نامه نماینده عمده شعبه شرکت خارجی .

2-ارائه مصوبه ارکان تصمیم گیرنده انحلال در شرکت مادر ( ممهور به مهر سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در کشور مادر و ترجمه رسمی آن  ).

             
 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

 

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

8

شعبه شرکت خارجی اختصاصی در تهران

 

مصوبه ارکان تصمیم گیرنده شرکت خارجی(مادر)

 

تغییر تابعیت شرکت خارجی (مادر) در شعبه

 

-ارائه نامه نماینده عمده شعبه شرکت خارجی .

2-ارائه مصوبه ارکان تصمیم گیرنده تغییر تابعیت در شرکت مادر ( ممهور به مهر سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در کشور مادر و ترجمه رسمی آن  .

 

8

نمایندگی شرکت خارجی (اختصاصی در تهران)

 

مصوبه ارکان تصمیم گیرنده شرکت خارجی(مادر)

 

 

انحلال نمایندگی شرکت خارجی

 

-ارائه نامه نماینده عمده نمایندگی شرکت خارجی . 

2-ارائه مصوبه ارکان تصمیم گیرنده انحلال یاتغییر تابعیت در شرکت مادر ( ممهور به مهر سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در کشور مادر و ترجمه رسمی آن  .

 

82

نمایندگی شرکت خارجی (اختصاصی در تهران)

 

درخواست نماینده عمده نمایندگی شرکت خارجی

 

تغییر محل نمایندگی شرکت خارجی

 

-ارائه نامه نماینده عمده نمایندگی شرکت خارجی

2-ارائه مصوبه ارکان تصمیم گیرنده تغییر تابعیت در شرکت مادر ( ممهور به مهر سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در کشور مادر و ترجمه رسمی آن  . 

 

             
 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه

عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

83

نمایندگی شرکت خارجی (اختصاصی در تهران)

 

مصوبه ارکان تصمیم گیرنده شرکت خارجی(مادر)

 

انحلال نمایندگی شرکت خارجی

 

-ارائه نامه نماینده عمده نمایندگی شرکت خارجی .

2-ارائه مصوبه ارکان تصمیم گیرنده انحلال در شرکت مادر ( ممهور به مهر سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در کشور مادر و ترجمه رسمی آن  ).

 

84

نمایندگی شرکت خارجی (اختصاصی در تهران)

 

مصوبه ارکان تصمیم گیرنده شرکت خارجی(مادر)

 

تعیین دارندگان حق امضا شرکت خارجی

 

-ارائه نامه نماینده عمده نمایندگی شرکت خارجی .

2-ارائه مصوبه ارکان تصمیم گیرنده تغییر در شرکت مادر ( ممهور به مهر سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در کشور مادر و ترجمه رسمی آن  ).

 

85

نمایندگی شرکت خارجی (اختصاصی در تهران)

 

مصوبه ارکان تصمیم گیرنده شرکت خارجی(مادر)

 

تغییر تابعیت شرکت خارجی)مادر)در نمایندگی

 

-ارائه نامه نماینده عمده نمایندگی شرکت خارجی

2-ارائه مصوبه ارکان تصمیم گیرنده یاتغییر تابعیت در شرکت مادر ( ممهور به مهر سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در کشور مادر و ترجمه رسمی آن  ).

 

             
 

 

 

 

ردیف

نوع شخصیت حقوقی

عنوان صورتجلسه/عنوان تصمیم

مدارک مورد نیاز/ مواردی که باید رعایت شود

86

نمایندگی شرکت خارجی (اختصاصی در تهران)

 

مصوبه ارکان تصمیم گیرنده شرکت خارجی(مادر)

 

تغییر نماینده عمده نمایندگی شرکت خارجی

 

-ارائه نامه نماینده عمده شعبه شرکت خارجی .  (درصورت داشتن اختیار تصمیم تغییر مورد در اختیارنامه) یا ارائه اصل یا کپی مصدق مصوب ارکان تصمیم گیرنده تغییر، در شرکت مادر (ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مادر و ترجمه رسمی آن توسط نماینده عمده

2- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی نماینده عمده ( در صورتیکه نماینده مذکور شخص خارجی باشد ارائه کپی مصدق گذرنامه و ترجمه رسمی آن

87

مسئولیت محدود

                

صورتجلسه هیأت تصفیه

 

 

 

 

 

 

تعیین دارندگان حق امضاء

 

 

 

 

 

 

-ارائه نامه صورتجلسه هیأت تصفیه با امضاء هیأت تصفیه

2- ارائه قبولی سمت مدیر اجرائی

3-ارائه اصل یا کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیر اجرائی و در صورتیکه اشخاص مذکور حقوقی می باشند قید شناسه ملی آنها .

 

 

 

 

 

سهامی خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهامی عام

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه هیأت تصفیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه هیأت تصفیه

 

 

 

 

تعیین دارندگان حق امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین دارندگان حق امضاء

 

 

 

 

-ارائه نامه صورتجلسه هیأت تصفیه با امضاء هیأت تصفیه .

2- ارائه قبولی سمت مدیر اجرائی

3-ارائه اصل یا کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیر اجرائی و در صورتیکه اشخاص مذکور حقوقی می باشند قید شناسه ملی آنها .

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه نامه صورتجلسه هیأت تصفیه با امضاء هیأت تصفیه .

2- ارائه قبولی سمت مدیر اجرائی

3-ارائه اصل یا کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیر اجرائی و در صورتیکه اشخاص مذکور حقوقی می باشند قید شناسه ملی آنها .

 

 

 

                موسسه

 

صورتجلسه هیأت تصفیه

 

 

تعیین دارندگان حق امضاء

 

 

-ارائه نامه صورتجلسه هیأت تصفیه با امضاء هیأت تصفیه .

2- ارائه قبولی سمت مدیر اجرائی

3-ارائه اصل یا کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیر اجرائی و در صورتیکه اشخاص مذکور حقوقی می باشند قید شناسه ملی آنها .

 

 

 

 

 

88

مسئولیت محدود

 

 

 

 

مجمع عمومی عاد ی بطور فوق العاده

 

 

 

تصمیم تعیین ناظر تصفیه

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه صورت جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع

3-ارئه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی ناظر تصفیه درصورتیکه ناظر تصفیه شخص حقوقی می باشد قید شناسه ملی

4-ارائه برگ نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی در صورتیکه شرکا شرکت شخص حقوقی می باشد .

 

 

         مسئولیت محدود

 

 

 

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

 

 

تصمیم تعیین ناظر تصفیه

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه صورت جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع

3-ارئه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی ناظر تصفیه درصورتیکه ناظر تصفیه شخص حقوقی می باشد قید شناسه ملی

4-ارائه برگ نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی در صورتیکه شرکا شرکت شخص حقوقی می باشد .

 

 

          سهامی خاص

 

 

عاد ی بطور فوق العاده

 

تصمیم تعیین ناظر تصفیه

 

 

-ارائه یک نسخه صورت جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده.

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع

3-ارئه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی ناظر تصفیه درصورتیکه ناظر تصفیه شخص حقوقی می باشد قید شناسه ملی

4-ارائه برگ نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی در صورتیکه شرکا شرکت شخص حقوقی می باشد .

 

 

   سهامی خاص

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

تصمیم تعیین ناظر تصفیه

 

 

 

-ارائه یک نسخه صورت جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع

3-ارئه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی ناظر تصفیه درصورتیکه ناظر تصفیه شخص حقوقی می باشد قید شناسه ملی

4-ارائه برگ نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی در صورتیکه شرکا شرکت شخص حقوقی می باشد .

 

 

 

 

سهامی عام

               

 

 

 

 

عاد ی بطور فوق العاده

 

 

 

تصمیم تعیین ناظر تصفیه

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه صورت جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع

3-ارئه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی ناظر تصفیه درصورتیکه ناظر تصفیه شخص حقوقی می باشد قید شناسه ملی

4-ارائه برگ نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی در صورتیکه شرکا شرکت شخص حقوقی می باشد .

 

 

سهامی عام

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

تصمیم تعیین ناظر تصفیه

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه صورت جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع

3-ارئه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی ناظر تصفیه درصورتیکه ناظر تصفیه شخص حقوقی می باشد قید شناسه ملی

4-ارائه برگ نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی در صورتیکه شرکا شرکت شخص حقوقی می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

موسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عاد ی بطور فوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

تصمیم تعیین ناظر تصفیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه یک نسخه صورت جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع

3-ارئه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی ناظر تصفیه درصورتیکه ناظر تصفیه شخص حقوقی می باشد قید شناسه ملی

4-ارائه برگ نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی در صورتیکه شرکا شرکت شخص حقوقی می باشد .

 

 

 

 

 

                موسسه

 

 

مجمع مطابق اساسنامه

 

 

تصمیم تعیین

ناظر تصفیه

 

کلیه فرایند تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها را می توانید با استفاده از جدویل دیل به اسانی انجام دهید.در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس حاصل نمایید.

-ارائه یک نسخه صورت جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده.

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع

3-ارئه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی ناظر تصفیه درصورتیکه ناظر تصفیه شخص حقوقی می باشد قید شناسه ملی

4-ارائه برگ نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی در صورتیکه شرکا شرکت شخص حقوقی می باشد .

کلیه فرایند تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها را می توانید با استفاده از جدویل دیل به اسانی انجام دهید.در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس حاصل نمایید.

 

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  نشست مشترک

  برگزاری نشست مشترک اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری با کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • علی تابش

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت شرکت اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • امید اسدی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.