کارت بازرگانی به مجوزی گویند که جهت ثبت سفارش، واردات از مناطق آزاد و صادرات کالاهای مجاز به درخواست کننده ارائه می شود. به دو شکل حقیقیو حقوقی می باشد و متصدی صدور آن اتاق تعاون ایران می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی

 اشخاص حقیقی

 • دو صفحه فرم کارت بازرگانی(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی "فرم د)
 • در صورت تکمیل شدن صفحات کارت بازرگانی ارائه دو قطعه عکس  شش در چهار الزامی است.
 • ارائه اصل کارت بازرگانی.
 • یک قطعه عکس شش در چهار یا سه در چهار مدیر عامل(جدید،تمام رخ،ساده،رنگی با زمینه سفید،بدون خط خوردگی و سالم)
 • اصل صورتحساب بیمه نامه تامین اجتماعی(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)برای واحدهای تولیدی و صادر کنندگان پوست و روده.

الف-اصل و رونوشت سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) با امضای دو شاهد ذیل آن.

 • گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن و تمدید کارت بازرگانی در سال جاری-به آدرس مندرج کارت بازرگانی-به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
 • اظهارنامه عملکرد سال های 90 و 91 و 92 و 93 به همراه 4 دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92،93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر  ارزش افزوده دوره اول سال 95
 • در صورت استیجاری بودن دفتر کار،ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامی است.
 • در صورت تغییر محل علاوه بر ارائه یک برگ اظهارنامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکت ها،ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامیست.
 • ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست(صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی شوند)
 • فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.

اشخاص حقوقی

 • ارائه اصل کارت بازرگانی در زمان حضور اتاق.
 • اصل کارت ملی.
 • دو صفحه فرم کارت بازرگانی(پرینت از سامانه هوشمند بازرگانی فرم د)به همراه امضاء مدیر عامل و مهر شرکت،ضمناَ در صورت تغییر مدیر عامل این فرم توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضا شود)
 • اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری(به آدرس دفتر مرکزی شرکت)به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
 • در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی یا تغییر مدیر عامل دو قطعه عکس شش در چهار(جدید،تمام رخ،ساده)
 • گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی درسال جاری(به آدرس مندرج کارت بازرگانی)به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
 • اظهارنامه عملکرد سال های 90،91،92،93 به همراه چهاردوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92 و. 93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95،در صورت عدم مشمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده ،نامه عدم مشمولیت از حوزه مالیاتی مربوطه اخذ گردد.
 • در صورت استیجاری بودن دفتر مرکزی شرکت ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامیست.
 • یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت(در صورت هر گونه تغییرات)
 • در صورت تغییر مدیر عامل:

الف.اصل کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن.
ب.اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل جدید(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
ج.اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن.
د.ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)

 •  اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند 8(الف-ب-ج)ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه  متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک هستند.

الف-فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.
ب-یک قطعه عکس شش در چهار یا سه درچهار مدیر عامل(جدید،تمام رخ،ساده،رنگی با زمینه سفید،بدون خط خوردگی و سالم)

مراحل تمدید کارت بازرگانی

 حقیقی و حقوقی

1-فرم راهنما

2-تحویل کارت بازرگانی  زمانیکه در اتاق حضور دارید.

3-اصل کارت ملی .

4-اسکن و بارگذاری عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید (

5-اصل مدرک  موضوع ماده 186.

6-درخواست مالیات بر ارزش افزوده سالهای 90 و 91 و 92 و 93 واصل و کپی تمام فرم ها و تعیین مالیات قابل پرداختی که مربوط به تمدید این کارت در این مدت و عدم تحویل آن به اتاق تهران.

7-چناچنچه ـدرس محل شرکت عوض شده باشد ،اعضا باید برگه اظهار نامه تفییر آدرس را به اداره ثبت شرکت ها ارسال و یکی از اسناد مالکیت تسلیم نمایند.

الف-مدارک لازم برای اثبات سند شش دانگ به نام متقاضی به محل کار یا اظهار نامه

ب- ارائه اجاره بها به دفتر قابل اعتماد به آدرس دفتر کار یا اظهار نامه

ج- اجاره بها بنگاه املاک و دریافت کد پیگیری به نام تقاضا کننده ، برای آدر دفتر کار یا اظهار نامه

8-ارائه اسناد تولید قابل اعتماد از ادارات تولیدی برای بخش هایی که به تولید مشغولند

9- چنانچه اعتبار کارت بعد از دو سال تمام شده باشد باید درکنار مدارک فوق، اسناد زیر را ارائه دهند

الف –ارائه فرم عدم سوء پیشینه

ب-اصل فیش بانکی برای تایید حساب های جاری شرکت و اعتبار آن و عدم  وجود چک برگشتی به نام تقاضا کننده

ب-وجود حستب بانکی به مدت یک سال و استفاده مداوم از آن

ج- اصل مدرک تحصیلی دارای اعتبار (دستکم دیپلم متوسطه )

تبصره :

کسانی که مجوز استفاده از منابع کشاوزی ، معدنی، ارتباطات ، فنی مهندسی و... را داشته باشند با در نظر گرفت گذشت دستکم دو سال از تاریخ ثبت این مجوز ،نیازی به تحویل مدارک بالا نداشته و و فقط باید مدرک تولید را تحویل دهند.

تذکر 1: کارت بازرگانی به کارکنان دولتی تعلق

تذکر 2: زمانیکه اسناد برابر اصل میشوند ، متقاضی یا کسی که از طرف او مأمور شده باشد باید در آنجا حاضر باشد.

تذکر 3: تمامی اسناد ارائه شده در اتاق برابر با اصل خواهند شد.

تذکر 4: مراجعه کنندگان باید یدانند که در زمان تکمیل فرم ، دقت کافی را در تعیین نوع فعالیت هایشان داشته که این فعالیت ها برای تامین موارد وارد کننده باشد چون برای صادرات حد و مرز خاصی وجود ندارد.

د- اصل کارت ملی مدیر حقوقی شرکت

ن- مدارک شش دانگ مالکیت به نام شرکت به محل دفتر اصلی

و- اجاره بهای رسمی به نام شرکت ، برای محل دفتر اصلی

ه-کد رهگیری اصل بنگاه املاک ، برای محل دفتر اصلی 

مدارک مختص حقوقی 

1- رزومه رسمی ثبت شرکت و تحولاتی که رد آن رخ داده

تذکر 1:  در شرکتهای سهامی اگر مدت زمان قرارداد هیئت مدیره تمام شده باشد ارائه کارنامه رسمی ایشان اجباری است.

تذکر 2: اگر بخواهیم نوع شرکت را عوض کنیم با تحویل کارنامه رسمی تغییر ، ارائه اسناد برای نوع فعالیت شرکتی از اداه ثبت ضرورت دارد.

2-با تعویض مدیریت ، ارائه مدارک زیر الزامیست:

الف- اصل کارت ملی مدیرعامل.

ب- اصل فرم سوء پیشینه کیفری

ج- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان .

تبصره : برای آقایانی که بالای 59 سال داشته باند کارت پایان خدمت اجباری نیست

د- مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم(.

تبصره : افرادی که مجوز استفاده از منابع کشاورزی، صنعتی ، ارتباطات و... را داشته باشند ، نیازی به ارائه مدارک بالا نداشته البته به شرط گذشت دوسال از این جواز  

ه – دستکم 23 سال سن تمام شده

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  نشست مشترک

  برگزاری نشست مشترک اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری با کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • علی تابش

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت شرکت اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • امید اسدی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.