به تمامی ‌گردهمایی‌های سهامداران و مدیران شرکت سهامی جهت اتخاذ تصمیم در رابطه با مشکلات و وضعیت کنونی شرکت، مجمع گویند.

انواع مجامع عمومی

در واقع هدف این گردهمایی صاحبان و مدیران شرکت، ایجاد زیرساخت‌هایی جهت منفعت و سود شرکت بوده و من جمله اهم‌ترین مجامع شرکت‌های سهامی، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد. جهت ایجاد چنین مجامعی عمومی، اعم از عادی سالیانه و فوق‌العاده‌ی عمومی، هیئت مدیره‌ی شرکت موظف به دعوت از سهامداران به وسیله‌ی انتشار آگهی مزبور در روزنامه‌ی کثیرالانتشاری می‌باشد که تمامی آگهی‌های شرکت مربوطه در آن تبلیغ می‌گردند. درج دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع (با ذکر ساعت و نشانی دقیق) در آگهی انتشار الزامی بوده و آگهی آن می‌بایست در بازه‌ی ۱۰ الی ۴۰ روز باقی مانده تا تشکیل مجمع منتشر گردد.

ارائه‌ی ورقه‌ی سهام متعلق به خود سهامداران هنگام حضور در مجمع پیش از تشکیل مجمع جهت دریافت مجوز ورود الزامی می‌باشد. لازم به ذکر است که مجوز ورود، تنها راه شرکت در مجمع عمومی است. در صورت داشتن نماینده‌ی حضور توسط سهامداران، ارائه‌ی وکالت‌نامه‌ی شخص سهامدار نیز ضروری بوده تا ایشان به جای شخص سهامدار اجازه‌ی حضور در مجمع را داشته باشند.

مجمع عمومی عادی  

هر شرکت بنا بر قانون، می‌بایست سالی یک بار اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت جهت تعیین خط مشی سالانه‌ی شرکت طبق نظر شرکا و سهامداران شرکت نماید تا مجمع بتواند بر فعالیت‌ها و جریانات یک ساله‌ی شرکت نظارت لازم را داشته باشد.

وظایف مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی دربردارنده وظایفی به شرح ذیل می باشد:

 1. مجمع عمومی عادی در خصوص تمامی کارهای جاری شرکت به غیر از آن چه که در صلاحیت مجامع عمومی موسس و فوق العاده می باشد رسیدگی می کند.
 2.  مجمع عمومی عادی به ترازنامه و حساب ضرر و منفعت سال مالی قبل و فهرست دارایی و مطالبات و بدهی های شرکت و صورتحساب دوره ی عملکرد و سالانه شرکت پی در پی گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان رسیدگی می کند.
 3. مجمع عمومی عادی مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند.
 4. مجمع عمومی عادی ترازنامه را تصویب می کند و دستور تقسیم سود میان سهامداران را صادر می کند.
 5. روزنامه ی کثیرالانتشاری را که آگهی ها و ابلاغیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن منتشر خواهد شد را مشخص می کند.

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی سالیانه                                                                   

صاحبان سهام حداقل با حق نصف سهام شرایط حضور و حق رأی در مجمع عادی سالیانه را دارند که در صورت عدم رسیدن به حد نصاب ذکر شده، نیاز به دعوت دوم از سهامداران خواهد بود که در این مجمع، تمامی سهامدارن حق رأی داشته و با شرط اعلام نتایج دعوت اول با اکثریت آرا، یعنی نصف به علاوه‌ی یک آرای حاضر، تصمیماتی در جلسه اتخاذ و تصویب می‌گردد.

مجمع عمومی فوق‌العاده 

موارد خاصی که مورد صلاح دید مجمع عمومی عادی نبوده، اما جهت اعمال آنها نیازمند اتخاذ تصمیم و تصویب سهامدارن است، در مجمع عمومی فوق‌العاده مطرح می‌گردد. تصمیماتی خاص، همانند تمدید یا تقلیل مدت شرکت تغییر نام یا محل شرکت و افزایش یا کاهش سرمایه یا تغییر موضوع شرکت یا تغییر در تعداد مدیران و مدت خدمت آن‌ها یا مجوز انتشار اوراق مشارکت و انحلال شرکت یا هرگونه تغییر در اساس‌نامه‌ی شرکت می‌باشند.

مجمع عمومی فوق‌العاده توسط صاحبان سهام با بیش از دوسوم سهام و دارای حق رأی (نمایندگان آنها) به صورت رسمی برگزار خواهد شد و تصمیمات اخذشده در آن در صورت اخذ کمتر از دو سوم آرای سهامداران از اعتبار ساقط می‌باشد.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده به موضوعاتی رسیدگی می کند که در صلاحیت مجمع عمومی نمی باشد وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل می باشد:

 1. تغییر اساسنامه شرکت. 
 2.  تغییر سرمایه شرکت.
 3.  انحلال قبل از موعد شرکت.

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده                                                      

رسمیت قانون مجمع عمومی فوق‌العاده هنگامی اتفاق می‌افتد که در آن بیش از نصف سهامداران با حق رأی در جلسه حضور داشته باشند. در صورتی که تعداد افراد سهامدار در دعوت اول به حد نصاب قانونی نرسید، برگزارکنندگان می‌بایست از سهامداران مجدداً دعوت به عمل آورند که در این صورت (مجمع دوم) با حضور بیش از یک سوم صاحبان سهام رسمیت یافته و می‌تواند جهت اتخاذ تصمیم منوط بر درج خبر عدم تشکیل مجمع اول به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا، دارای حق رأی باشد.

مجمع عمومی شرکت و انواع آن

مجمع عمومی شرکت سهامی، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. مقررات مربوط به حضور عده‌ی لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات، در اساس‌نامه‌ی شرکت معین خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاصی برای آن مقرر شده باشد.

مجموعه‌ی سهامداران می‌توانند مجمع عمومی شرکت سهامی را تشکیل دهند که قوانین حضور آنها در مجمع و اتخاذ تصمیم و اخذ رأی آنها در اساس‌نامه‌ی شرکت ذکر می‌گردد (به استثنای موارد خاص جهت تکلیف قانونی) بنا بر قانون تجارت، مجامع عمومی شرکت‌های سهامی شامل مجمع عمومی مؤسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فو‌ق‌العاده می‌باشند.

آیا می‌توان مجمع عمومی عادی را در غیر از سالانه دعوت نمود؟

بازرسان و هیئت مدیره‌ی شرکت تنها در مواقعی مجاز به دعوت از سهامداران جهت برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشند که دستور جلسه‌ی مجمع آن در آگهی ذکر گردد.

مجمع عمومی موسس

برای آن که شرکت سهامی تشکیل شود باید مجمعی به اسم مجمع عمومی موسس تشکیل گردد.شایان ذکر است که در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نمی باشد تنها شرکت سهامی عام تشکیل مجمع عمومی موسس را الزامی و ضروری دانسته است ولی در عمل شرکت های سهامی خاص هم مجمع عمومی موسس را تشکیل می دهند.در مجمع عمومی موسس موسسین و پذیره نویسان می توانند حضور داشته باشند و رای بدهند و هر سهم دارای یک رای می باشد.جلسه مجمع عمومی موسس توسط یک نفر رئیس سنی که از میان حاضران انتخاب می شود اداره می گردد.

وظایف مجمع عمومی مؤسس

 • رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن.
 • احراز پذیره‌نویسی کلیه‌ی سهام شرکت و تادیه‌ی مبالغ لازم.
 • تصویب  و اصلاح (در صورت لزوم) طرح اساس‌نامه‌ی شرکت.
 • تعیین اولین مدیران و بازرس (بازرسان) شرکت.
 • انتخاب روزنامه‌ی کثیرالانتشار جهت انتشار هرگونه دعوت و اطلاعیه‌های بعدی به سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی.

اختیارات مجمع عمومی عادی سالیانه و زمان برگزاری آن

هنگام پیش‌بینی اساس‌نامه‌ی شرکت و جهت رسیدگی به امور مالی شرکت، گزارش مدیران و بازرسان شرکت و تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام، سالانه ‌یک بار مجمع عمومی عادی سالانه برگزار می‌گردد که در صورت شرکت بیش از نیمی از سهامداران نسبت به تعداد سهام، رسمیت یافته و قادر به اخذ رأی از حاضرین (اکثریت به علاوه‌ی یک) و تصمیم گیری در خصوص مسائل شرکت دارای اعتبار می‌باشد.

زمان در نظر گرفته شده برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه، مطابق با قانون تجارت حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت بوده، مشروط بر اینکه آگهی دعوت از صاحبان سهام برای ایجاد این مجمع عمومی درروزنامه‌ی کثیرالانتشار، سایت رسمی سازمان بورس یا سایت شرکت منتشر گردد و حدفاصل زمان بین نشر آگهی و تشکیل مجمع۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز کاری باشد.

ماه‌های معمول تشکیل مجامع عمومی عادی سالیانه برای شرکت‌های بورسی جهت تقسیم سود و ...

با توجه به اینکه سال مالی اکثریت قریب به یقین شرکت‌های بورسی، اواخر اسفند می‌باشد و زمان تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه پس از ۴ ماه از سال مالی است، پس جلسه‌ی مجمع حدود ماه‌های تیر و خرداد قابل تشکیل می‌باشد.

میزان حد نصاب تشکیل جلسات هیئت مدیره و رأی‌گیری

شرکت بیش از نصف اعضا برای برگزاری جلسات، اتخاذ تصمیم، اتفاق اکثریت آرای حاضرین الزام داشته، به استثنای اینکه اساس‌نامه‌ی شرکت تعداد بیشتری را تعیین کرده باشد.

مجمع عمومی فوق‌العاده و زمان برگزاری آن

مواردی مانند اصلاح یا تغییر مواد اساس‌نامه‌ی شرکت، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت، تنها در مجامع عمومی فوق‌العاده قابل بررسی و اتخاذ تصمیم در رابطه با آنها می‌باشد. در این مجامع می‌بایست بیش از نصف سهامداران دارای حق رأی حضور باشند. تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی فوق‌العاده تنها با دو سوم اکثریت آرا دارای اعتبار قانونی خواهد بود.

چگونگی اعلام و دستور جلسات  و زمان تشکیل مجامع عمومی در شرکت‌های بورسی

شرکت‌ها می‌بایست زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه‌ی مجامع عمومی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت اینترنتی خود آگهی نموده و حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع مراتب تشکیل آن را افشا نمایند. به طور کلی، آگهی مجمع شرکت‌های بورسی در سایت    www.codal.ir  و سایت www.tsetmc.com  قابل مشاهده می‌باشد.

اطلاعات  شرکت‌های بورسی پیش از برگزاری مجمع عادی سالیانه

بهتر است ۱۰ روز پیش از برگزاری مجمع عمومی سالیانه‌ی شرکت‌ها، برای اخذ بهترین تصمیم سهامداران شرکت، کلیه‌ی صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده به همراه یادداشت‌های ضمیمه شده‌ی آنها و گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع تسلیم گردد.

در صورت دارا بودن شرکت‌های تابعه، شرکت بورسی می‌بایست افزون بر اطلاعات ذکرشده، صورت‌های مالی تلفیق شده‌ی حسابرسی شده و سالانه‌ی شرکت‌های تابعه و همچنین جدولی شامل زمان‌بندی پرداخت سود نقدی موردنظر هیئت مدیره را نیز پیش از تشکیل مجمع، ارائه‌ی مجمع نماید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  نشست مشترک

  برگزاری نشست مشترک اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری با کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • علی تابش

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت شرکت اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • امید اسدی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.