تغییر اعضای هیئت مدیره

با تصمیم گیری سهامداران ، شرکا ویا اعضای هیئت مدیره تغییراتی با توجه به ورود ، خروج ،جابه جایی و ترمیم اعضا امکان پذیر است که می تواند توسط اعضای هیئت مدیره و یا مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده در خصوص آن صورتجلسه ای تنظیم و به ثبت رساند.البته لازم به ذکر است که با توجه به تغییر ماده های اساسنامه به دلیل تغییر اعضا تنظیم صورتجلسه مجمع فوق العاده برای اعلام تغییر و اصلاح ماده اساسنامه در کنار صورتجلسات فوق الذکر الزامی می باشد.

اعضای هیئت مدیره می توانند خارج از شرکا و یا از میان سهامداران و شرکا شرکت انتخاب گردند.در کنار تغییر اعضای هیئت مدیره اصولاً تغییرات مربوط به حق امضا مجاز شرکت نیز صورت می گیرد.

در شرکتهای سهامی خاص که مدت انتصاب اعضا 2 سال می باشد در پایان این مهلت باید صورتجلسه ای جهت معرفی اعضا جدید و یا تمدید اعضا قبلی صورت بگیرید.

اصولاً انتخاب اعضای هیئت مدیره در قالب مجمع عادی به طور فوق العاده و انتصاب سمت به آنها در اختیار تصمیمات هیئت مدیره می باشد.ثبت صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره در کرج و تهران.

اعضای هیئت مدیره در شرکتهای مسئولیت محدود حداقل 2 نفر و در شرکتهای سهامی خاص حداقل 3 نفر می باشد که سمتهایی مانند مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره ، نائب رئیس هیئت مدیره، عضو هیئت مدیره اصلی ، عضو هیئت مدیره علی البدل از جمله این سمتها هستند که طبق قانون مشخص گردیده است.

بر طبق قانون در کنار صورتجلسات مربوط به ورود شریک ، خروج شریک ،نقل و انتقال سهم الشرکه یا سهام صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره جهت معرفی هیئت مدیره جدید تنظیم می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره

  • کلیه مدارک ثبتی شرکت به همراه روزنامه های تأسیس و تغییرات شرکت
  • مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره (کپی برابر اصل شده دفتر خانه اسناد رسمی)

مراحل ثبت صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره شرکت ها در کمترین زمان و در اسرع وقت توسط تیم کارگروه ثبت شرکتها در کرج و تهران انجام و ثبت می گردد.