مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

  به شرح ذیل می باشد:

1-کپی کارت ملی و شناسنامه همه سهامداران اعضاء و هیئت مدیره (برابر با اصل شده ).
2-گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضاء هیئت مدیره و بازرسین .
3-گواهی بانکی مبنی بر پرداخت 35% از سرمایه شرکت در یکی از بانک های کشور.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص با کارشناسان ثبت پایش در ارتباط باشید.