با توجه به اینکه کرج بخاطر وجود شهرکهای صنعتی به یکی از مراکز مهم تجاری تبدیل شده است افراد زیادی به ثبت شرکت در کرج روی آورده اند .

ثبت شرکت در کرج

شرکتهای تجاری بر هفت نوع می باشند که میتوان با توجه به نوع نیاز و هدف خود به ثبت یکی از آنها اقدام کرد که به شرح ذیل می باشد.

 • شرکت سهامی خاص و یا عام
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت مختلط غیر سهامی
 • شرکت نسبی
 • شرکت تعاونی تولید و مصرف

در بین شرکتهایی که از آنها یاد شد ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت سهامی عام و همچنین با مسئولیت محدود از استقبال بیشتری برخوردار شده است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام در کرج

مرحله اول : (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )

 1. دو رونوشت طرح اعلاميه پذيره نويسی که بايستي به امضاء کليه موسسين رسيده باشد.
 2. دو رونوشت اظهارنامه تکميل شده.
 3. دو رونوشت طرح اساسنامه تکميل شده.
 4. رونوشت برابر با اصل مدارک احراز هويت موسسين.
 5. اصل گواهي بانکي مبني بر پرداخت سرمايه (