ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود از جمله شرکتهایی هستند که آمار بالای ثبت رسیدن در کشور ما را دارند . با توجه به شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود تعداد زیادی از اشخاص مبادرت به ثبت شرکت با مسئولیت محدود آمی نمایند.  (ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج).

افراد با ثبت شرکت با مسئولیت محدود جهت انجام امور بازرگانی ، خدماتی ، تولیدی مهندسی و پیمانکاری و غیره مبادرت می ورزند  و از نظر فعالیت در صورت ارائه مجوز محدودیت زیادی برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود ونوع فعالیت موضوع ندارند. البته با تأکید بر این نکته که در صورت نیاز در موضوعات تخصص احتیاج به ارائه مجوز از ارگانهای ذیربط الزامی است.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1. وجود حداقل دو نفر عضو در جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود الزامی است.
 2. انتخاب بازرسین در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری می باشند.
 3. حداق سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال می باشد.
 4. نیازی به واریز سرمایه به حساب بانکی نیست و اقرار مدیرعامل به دریافت سرمایه در ثبت شرکت با مسئولیت محدود کفایت می کند.
 5. مدت فعالیت ثبت شرکت با مسئولیت محدود نامحدود است (به جز مواردی که در اساسنامه مدت زمان مشخص ذکر شده است).
 6. اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب می گردند مگر اینکه در مفاد اساسنامه برای آن مدت تعیین شده باشد.
 7. نیازی به تشکیل مجامع برای تمدید سالیانه اعضا در ثبت شرکت با مسئولیت محدود ندارند.
 8. تقسیم سود و زیان شرکت به نسبت سهم الشرکه شرکاء می باشد.(ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج).
 9. تعهد شرکاء نسبت به قراردادها و عقود ، تعهدات و قروض  شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سهم الشرکه آنها می باشد.
 10. اگر تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود بیش از 12 نفر باشد جهت نظارت به مجامع هیئت ناظر تشکیل می گردد.
 11. امکان انتخاب مدیران خارج از شرکائ در شرکتهای با مسئولیت محدود وجود دارد به عنوان نمونه مدیرعاممل خارج از شرکاء
 12. حق رأی اعضا در تصمیم گیری ها در شرکت با مسئولیت محدود به میزان سهم الشرکه می باشد.
 13. انتقال سهم الشرکه در این شرکتها باید با تنظیم صلح نامه در دفترخانه اسناد رسمی و تأییدیه دارایی صورت پذیرد.
 14. تقویم (ارزیابی )سهم الشرکه غیر نقدی بر عهده شرکاء می باشد و مسئولیت این امر با شرکائ می باشد.

نکات مهم در انتخاب اسم زمان ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • در اسم شرکت باید حتماً از لفظ با مسئولیت محدود در ابتدا یا انتها استفاده شود.
 • اسم شرکت نباید در بردارنده نام هیچ کدام از شرکائ باشد چون در صورت وجود نام آن شخص مانند شرکتهای تضامنی به عنوان ضامن  و متعهد شرکت شناخته خواهد شد.
 • اسم شرکت با مسئولیت محدود باید در برگیرنده 3 یا تعداد بیشتری سیلاب متشکل از کلمات فارسی باشد.(ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج).

معایب ثبت  شرکت با مسئولیت محدود

 • در ارائه تسهیلات بانکی ، شرکت با مسئولیت محدود  در اولویت نمی باشند و برخی از بانکها برای این اشخاص حقوقی تسهیلاتی ارائه نمی دهند.
 • زمان اخذ ضمانتنامه بانکی جهت شرکت در مناقصات با مشکل مواجه می شوند.
 • شرکت با مسئولیت محدود در برخی از مناقصات و مزایدات دولتی محدودیت دارد.
 • توضیح: البت با مشاوره دقیقی از کارشناسانن مؤسسه تمام این موارد با در نظر گرفتن راه کارهای قانونی در اساسنامه زمان ثبت شرکت با مسئولیت محدود کاملاً قابل رفع است .
 • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 • مدارک شناسایی شرکائ و اعضای هیئت مدیره جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 • اخذ گواهی عدم سوپیشینه از مراکز پلیس +10 برای اعضای هیئت مدیره
 • مدارک تحصیلی (جهت موضوعات تخصصی) در صورت لزوم(ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج).
 • ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم برای موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود
 • تنظیم اوراق ثبتی امضا شده توسط تمامی شرکا و اعضای هیئت مدیره
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص ثبت شرکت با مسئولیت محدود در حوزه ثبتی کرج و تهران  می توانید با کارگروه تخصص ثبت شرکت مؤسسه تماس حاصل نمایید.

اوراق ثبتی جهت ثبت  شرکت با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد:
 • دو نسخه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
 • دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود
 • دو نسخه تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت با مسئولیت محدود
 • دو نسخه اقرارنامه مدیران(مدیر عامل شرکت، مدیرعامل شرکت دیگری نباشد ، اعضای هیئت مدیره کارمندان دولت نباشند که این اقرارنامه باید به امضا و تأیید کلیه اعضای هیئت مدیره برسد.)

مالیات در ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود

مالیات مبحثی است که پس از ثبت شرکت با مسئولیت محدود از هر نوعی که باشد اشخاص باید اقدام به مهیا کردن شرایط لازم برای پرداخت آن نمایند و ارتباطی با نوع شرکت نخواهد داشت و بر حسب میزان عملکرد شرکت  و کسر هزینه ها پس از بررسی از سوی کارشناسان اداره امور مالیاتی مشخص می گردد.(ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج).

پس از اتمام ثبت شرکت با مسئولیت محدود صاحبان شرکتهای با مسئولیت محدود باید ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ثبت شرکت نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی و پرداخت 2 در 1000 سرمایه اولیه ثبت شرکت با مسئولیت محدود به عنوان مالیات و اخذ کداقتصادی اقدام نمایند . پس از دریافت دفاتر پلمپ قانونی و نگارش مراودات مالی شرکت در این دفاتر هر ساله در پایان سال مالی اظهارنامه مالیاتی تکمیل و به اداره دارایی تسلیم نمایند.لازم به ذکر است که مالیات به سود خالص با کسر هزینه ها  از فعالیتهای شرکت تعلق می گیرد.(ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج).

مراحل و اقدامات لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

 • تکمیل مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود.
 • مشخص کردن میزان سرمایه اولیه شرکت شرکت با مسئولیت محدود.
 • تعیین میزان سهم الشرکه شرکاء شرکت با مسئولیت محدود.
 • تعیین سمت اعضای هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود.
 • تعیین اشخاص صاحب امضا در شرکت با مسئولیت محدود.
 • تدوین موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود.
 • انتخاب 5 نام حداقل 3 سیلابی به عنوان نام شرکت جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود.
 • تنظیم اساسنامه، شرکتنامه، ثقاضانامه و صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت با مسئولیت محدود.
 • ثبت درخواست در سامانه اداره ثبت شرکتها جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود.
 • پس از تأیید نام جهت ثبت  شرکت پرینت گرفتن از اوراق ثبتی و امضا توسط کلیه اعضا شرکت.
 • ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها.
 • تأیید مدارک و صدور پیش آگهی از سوی اداره(تخصیص شماره ثبت و شناسه ملی به شرکت با مسئولیت محدود).
 • دریافت آگهی نهایی ثبت شرکت با مسئولیت محدود از اداره ثبت شرکتها.
 • ارسال آگهی به روزنامه رسمی جهت انتشار و اطلاع عموم.

اقدامات لازم پس از ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • اخذ دفاتر پلمپ تجاری( دفتر روزنامه و دفتر کل) ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت و تشکیل پرونده مالیاتی در حوزه دارایی مربوط به آدرس دفتر مرکزی شرکت ثبت شده .
 • اخذ کداقتصادی 12 رقمی شرکت
 • اخذ کداقتصادی 16 رقمی برای شرکت
 • ثبت نام و تشکیل پرونده ارزش افزوده

ثبت تغییرات و صورتجلسات در شرکت با مسئولیت محدود

در شرکتهای با مسئولیت محدود پس از ثبت شرکت ، می توان تغییراتی را در مفاد اساسنامه با تصمیم گیری در مجامع تصویب کرد . ثبت این تغییرات با تنظیم صورتجلسه تغییرات که به امضای شرکائ حاضر در جلسه می رسد امکان پذیر است . تغییراتی که می توان اتخاذ کرد در مجامع مختلف صورت می گیرد که در ذیل به آنها اشاره شده است.(ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج).

 • مجمع عمومی فوق العاده:

ثبت تغییر آدرس ، ثبت تأسیس شعبه ، ثبت انحلال شعبه ، ثبت الحاق و اصلاح موضوع ، ثبت تغییر نام شرکت ، ثبت افزایش سرمایه ، ثبت کاهش سرمایه ، ثبت ورود شریک ، ثبت خروج شریک ، ثبت نقل و اتنتقال سهم الشرکه ، ثبت انحلال شرکت ، ثبت تغییر در مفاد اساسنامه، درخواست اخذ مجدد مدارک شرکت در صورت مفقود شدن(ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج).

 • مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

انتخاب اعضای هیئت مدیره ، تعیین سمت اعضای هیئت مدیره ، اعطا حق امضا به اعضا ، انتخاب بارسین

 • هیئت مدیره :

تعیین و تغییر سمت اعضای هیئت مدیره ، انتخاب اشخاص صاحب امضا شرکت ، تغییر آدرس شرکت

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص ثبت شرکت با مسئولیت محدود در حوزه ثبتی کرج و تهران  می توانید با کارگروه تخصص ثبت شرکت مؤسسه تماس حاصل نمایید.(ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج).

 

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  نشست مشترک

  برگزاری نشست مشترک اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری با کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • علی تابش

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت شرکت اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • امید اسدی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.