پس از ثبت شدن شرکت؛شرکت دارای اعتبار خواهد  شد و برای همکاری باعث ترغیب بیشتر اشخاص ثالث خواهد شد.با ثبت شرکت مشخص می شود جهت تشکیل این شرکت تمام قوانین رعایت شده و نظارتی بر ایجاد شرکت بوده یا خیر؟با ثبت شرکت شرکا با عقد قرارداد به کار خود رسمیت می بخشند و در آینده شرکا نمیتوانند در مورد مسائل و تصمیمات و اوراق شرکت مثل مدارک غیر رسمی شرکت نامه و اساسنامه بی تفاوت بوده و اذعان کنند که در جریان امور نبوده اند یا در مورد مشکلاتی که بر اسناد غیر رسمی وارد شده استناد کنند.

شرکت چیست؟

شرکت به معنای شریک شدن می باشد و از اجتماع اشخاص به منظور دستیابی به هدف خاص تشکیل می گردد.

شرکت ها دربردارنده شخصیت حقوقی هستند و هنگامی که ثبت می شوند قانون از آن ها حمایت می نماید.شرکت های تجارتی که با عنایت به مقررات و قوانینی که در تجارت وجود دارد تشکیل می شوند و در آن اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور دستیابی به هدفی سرمایه گذاری می نمایند تا سود حاصل نمایند.

انواع شرکت های تجاری

شرکت های تجاری بر مبنای قانون تجارت هفت دسته می شوند و به شرح ذیل می باشند:

 1. شرکت با مسئولیت محدود.
 2. شرکت تضامنی .
 3. شرکت سهامی. 
 4. شرکت نسبی.
 5. شرکت مختلط غیر سهامی. 
 6. شرکت مختلط سهامی. 
 7.  شرکت تعاونی.

در عصر کنونی افراد زیادی از جامعه به دلایل مختلفی با مسائل و قوانین ثبت سر و کار دارند.ولی شناخت مسائل ثبتی و اشراف داشتن بر آن را  باید از طریق تجربه و مطالعه کسب نمود و باید بر قانون و آیین نانه های ثبت توفق داشت.  

 چگونگی مراحل ثبت شرکت

الف- آشنایی کامل از سامانه حقوقی مسلط بر شرکت ها

نخستین قدم جهت تاسیس، ثبت کردن یک شرکت می باشد. هنگامی که در نظر دارید شرکت تشکیل دهید پس از انتخاب شریک یا شرکا و تعیین مقصد توسط اعضا،شکل فعالیت اشخاص و مسئولیت هر کدام از شرکا چارچوب شرکت ترسیم شود.

ب – تهیه اسناد مورد لزوم

قدم بعدی بعد از تعیین نوع شرکت و مشخص شدن شرکا تهیه اسناد مورد نیاز می باشد.جهت تشکیل و ثبت هر کدام از شرکتها اسناد مختص به خود را در نظر گرفته است.

ج-رفتن به پایگاه اینترنتی ثبت شرکت ها

بعد از اینکه اسناد شرح داده شده تهیه شد با ورود به پایگاه اینترنتی اداره ثبت شرکتها http://irsherkat.ssaa.ir) ،اطلاعات مورد نیاز را کامل کرده و اسناد لازم را در آن قرار دهید. کامل کردن اطلاعات درخواست کننده ،نخستین بخش جهت ثبت شرکت بوسیله ی سامانه است.

برای ثبت اطلاعات درخواست کننده مراحل زیر را باید گذراند:

 • چنانچه فرد ایرانی باشد کد ملی وچنانچه خارجی باشد شماره گذرنامه درج شود و مشخص شدن اینکه شرکت شعبه ی خارجی می باشد یا عامل شرکتی خارجی می باشد.
 • اطلاعات مرتبط با اسم درخواست کننده (نام، نام خانوادگی،....)
 •  درج عنوان درخواست کننده که بر اصالت یا وکالت وی دلالت کند.
 •  فردی که دفتر را امضاء می کند اطلاعاتش ثبت شود. (فردی که در اداره ثبت شرکتها اطلاعات شرکت را  مورد تایید قرار می دهد)
 • تعیین شود فردز که دفتر را امضاء می کند مدیر است یا شریک،وکیل است یا صاحب سهام.پس از آن به قدم بعدی وارد شود.

مراحل ثبت نام در سامانه ثبت شرکتها پس از درج اطلاعات متقاضی

-با در نظر گرفتن اولویت ۵ نام منتخب جهت شرکت تایپ شود.

-پس از آن  یک کد رهگیری دریافت میکنید. پس ۵ اسم را با لحاظ اولویت در بخش اسامی درخواستی درج کنید. جهت تعیین اسم ،اسامی را در نظر بگیرید  که:

 1. ایرانی باشد
 2. پیش از این ثبت نشده باشد
 3. معنا و مفهوم داشته باشد
 4. مطابق با شئونات انقلاب اسلامی باشد

یاد آور میشویم، ثبت اسم پیشنهادی بعضی از افراد حقوقی به اخذ مجوز از افراد دارای صلاحیت بستگی دارد. درخواست کنندگان پیش از رد درخواست ثبت تاسیس می بایست مجوزانجام آن را پیوست اسناد خود کنند.نام شرکت در گذشته بوسیله ی فردی دیگر نباید ثبت شده باشد. جهت فهمیدن این موضوع به پایگاه اینترنتیwww.ilenc.ir  رفته و اسم مورد نظر را سرچ کنید. چنانچه نامی قبلا ثبت شده باشد در اسم پیشنهادی شما ۲ کلمه باید با آن تفاوت داشته باشد.عنوانها و اصطلاحات را جهت اسم انتخابی شرکت نمیتوان در نظر گرفت.

فرجه ی اشخاص حقوقی جهت ثبت اسم تایید شده محدود می باشد.چنانچه اسم پیشنهادی فرد حقوقی مورد تایید قرار بگیرد و به ثبت نرسد اعتبار آن سه ماه بعد از تاریخی است که اسم تایید شد. اعتبار اسم ِشرکت های سهامی عام بعد از تشکیل مجمع عمومی موسس، برای مدت شش ماه می باشد.چنانچه شخصی یک نام را زودتر در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانده باشد با توجه به تاریخ اول��یت دارد. با این حال شرکت دیگری نمیتواند این اسم را برای خود در نظر بگیرد.

-مبحث شرکت با توجه به فعالیت و زمان آن قید شود.نخست نوع فعالیت و پس از آن زمان فعالیت با توجه به محدود یا نامحدود بودن آن . چنانچه محدود باشد در نهایت زمان فعالیت به ماه تعیین می شود.

-نشانی دفتر مرکزی و کد پستی و شماره تلفن ثابت قید شود.

-سرمایه شرکت مشخص شود.

-مقدار واعتبار  سهم برای شرکت مشخص شود

-در صورت وجود فعالیتهایی که برای انجام به مجوز از سازمان یا نهادهای بخصوص احتیاج دارند گزینه ی وجود یا عدم وجود انتخاب شود و همچنین چنانچه لازم بود شماره مجوز و تاریخ آن.

-مشخصات اعضای شرکت قید شود.مشخصات افراد حقیقی مانند نام، نام خانوادگی، اسم پدر، شماره شناسنامه و... و جهت افراد حقوقی کد ملی.برای اشخاص حقیقی و حقوقی  کد پستی و برای افراد حقوقی  شماره ثبت .

-کادرتاریخ شروع عنوان، زمان ماموریت ، تاریخ اتمام اعتبار عنوان و ... کامل شود.همچنین تعیین چگونگی حق امضاء و در آخرمقام شخص ثبت شود.

-اطلاعات در مورد نمایندگان قانونی کامل شود. عامل منتخب، نوع عاملیت، اوراق عاملیت، شماره و تاریخ اوراق عاملیت. چنانچه عامل وجود داشته باشد زمان آغاز و اتمام عاملیت.

-اگر شعبه ای موجود باشد اطلاعات تشکیل شعبه درج شود. کد پستی شعبه اول ثبت شود سپس شماره تلفن واحد ثبتی شعبه،و در آخر شعبه ثبت شود.اگر برای داشتن شعبه دیگر تعیین تکلیف نشده باشد تا به نتیجه رسیدن موضوع چنانچه هنوز از طرف سهامداران برای این موضوع تکلیفی مشخص نشده باشد  تا روشن شدن تکلیف شعب شرکت مورد نداشتن شعب را کلیک کنید.

-اطلاعات سال مالی شرکت کامل شود و توسط لیست روزنامه شرکت اطلاعات روزنامه تکمیل شود.
وارد کردن اطلاعات متن اظهارنامه، اساسنامه و شرکتنامه.

-گزینه تأیید اسناد لازم، تاییدیه آخر و گرفتن رسید تایید اینترنتی.

-اسناد مورد تایید امضا شود وچاپ شده با سامانه بوسیله ی اعضای شرکت.

-سامانه پس از پشت سر گزاشتن مراحل شماره ی ثبت ارائه می دهد که هنگام درج در روزنامه مورد نیاز می باشد.

د-بوسیله ی پست اسناد درخواست ثبت فرستاده شود.

در صورتی که سامانه تایید اینترنتی را ایراد کرد ، می بایست بوسیله ی باجه های پستی به شکل سفارشی نسخه های اصلی صورت جلسات و پیوست های آن که امضاء شده به نشانی قید شده در تاییدیه فرستاده شود.

ه-حضور در اداره ثبت

وقتی که تقاضای ثبت شرکت که دو نسخه می باشد بهمراه پیوستهای آن بدست مسئول ثبت رسید یک نسخه در پرونده نگهداری می شودو محتویات پرونده در دفتری که مختص ثبت شرکتها می باشد به ثبت می رسد  و مسئود مربوطه نسخه دیگر را تاریخ زده و با شماره ثبت و مهر و امضاء به درخواست کننده تحویل می دهد.در پی آن کسانی که برای امضا مجاز می باشند دفتر ثبت را امضا می کنند.وقتی در دفتر ذکر شده ثبت صورت گیرد معادل ثبت در دفتر خانه اسناد رسمی می باشد. مطابق با ماده 5 اصلاح آیین نامه ثبت شرکت ها ، اداره ثبت شرکت ها در تهران و اداره ثبت شرکت در شهرستان ها در ثبت شرکت نامه قایم مقام دفتر خانه های رسمی می باشند.

ی-قید آگهی در روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران

مرحله نهایی برای ثبت شرکت قید آگهی ثبت شرکت در روزنامه ی رسمی می باشد.بنا به ماده 197 ق.ت خلاصه شرکت نامه و متعلقات آن طی یک ماه اول تاسیس هرشرکت،مطابق آیین نامه وزارت دادگستری به اطلاع خواهد رسید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  نشست مشترک

  برگزاری نشست مشترک اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری با کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • علی تابش

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت شرکت اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • امید اسدی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.