قانون تجارت امکان هرگونه تغییر در شرکت رو پس از ثبت شرکت در اختیار شرکاء شرکت قرار داده است. که این تغییرات در هر زمینه ایی که باشد. مثلا: تغییر نام شرکت ، تغییر آدرس دفتر مرکزی ، تغییر شرکاء و غیره... همه و همه در غالب صورتجلسه انجام میشود.

متقاضیان ثبت صورتجلسه در گرگان می توانند جهت آشنایی بیشتر با روند ثبت صورتجلسه در گرگان و بهرمندی از اطلاعات تخصصی تر با کارشناسان ثبت صورتجلسه در گرگان تماس حاصل نمایند و از مشاوره رایگان مشاوران و کاردانان موسسه حقوقی بین الملل پایش استفاده نمایند