صورتجلسه در سنندج

صورتجلسه در سنندج بسته به نوع تغییرات  شرکت متفاوت است طوری که اگر صورتجلسه تغییر آدرس باشد در مجمع عمومی فوق العاده و اگر صورتجلسه تغییر حق امضا باشد در مجمع هیئت مدیره انجام می شود صوتجلسه در سنندج در مدت زمان 30 روز انجام می شود.

موسسه حقوقی بین الملل پایش با تجربه ای چندین ساله می تواند شما را در انجام صورتجلسه در سنندج راهنمایی کند.

موسسه حقوقی بین الملل پایش با داشتن کادری مجرب تا به حال ثبت صورتجلسه در انواع شهرها از جمله ثبت صورتجلسه در سنندج را به اتمام رساند.حال اگر شما متقاضیان محترم نیاز به اطلاعات بیشتری در مورد ثبت صورتجلسه در سنندج دارید می توانید با موسسه حقوقی بین الملل پایش تماس حاصل فرمایید