شرایط ثبت شرکت در کرج

شرایط ثبت شرکت در کرج

مراحل و شرایط ثبت شرکت ها در کرج

انواع شرکت و شرایط ثبت آنها در کرج

در دنیای مدرن و درحال توسعه امروز شرایط جامعه بشری به سمت و سویی سوق داده شده است که افراد برای رسیدن به اهداف و ارائه دادن خدمات منحصر به فرد و مخصوص خود ، نیازمند همکاری و مشارکت با یکدیگر می باشند . تاسیس شرکت های تجاری و یا موسسه غیر تجاری ( بر اساس نوع کارکرد و فعالیت ) می تواند یک راه حل موثر و اساسی برای تامین این اهداف باشد . همین امر موجب گردیده تا ایجاد نیاز برای کسب اطلاعات در زمینه ثبت شرکت رو به فزونی داشته باشد و موسساتی همچون موسسه ثبت شرکت و برند پایش در جهت برآورده ساخت آن دست به گسترش دانش خود در عرصه مجازی  نموده تا همگان با اطلاعات و آگاهی کافی برای رسیدن به این اهداف تلاش نمایند .

انواع شرکت قابل ثبت در کرج

 • ثبت شرکت‌های سهامی
 • ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 • ثبت تضامنی
 • ثبت شرکت مختلط سهامی
 • ثبت شرکت مختلط غیر سهامی
 • ثبت شرکت نسبی
 • ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف

لازم به ذکر است در مورد ثبت کردن شرکت های تعاونی در هر حوزه ثبتی که باشند ، تعیین نام انها در مرکز صورت خواهند گرفت .

فهرست انواع شرکتها و مدارک لازم برای ثبت شرکت در کرج:

 • شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود/ شرکت نسبی/تضامنی در کرج :

اظهارنامه شرکت با امضای تمامی اعضا در 2 نسخه 2. شرکتنامه شرکت با امضای تمامی اعضا در 2 نسخه  3. اساسنامه شرکت با امضای تمامی اعضا در 2 نسخه  4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضا تمامی اعضا در دو نسخه  5. کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضا  6. مجوز مورد نیاز در صورت لزوم یا اخذ موافقت نامه اصولی  از ارگان مربوطه .

 • شرایط ثبت شرکت با سهامی خاص  در کرج

اظهارنامه شرکت با امضای کلیه شرکا در 2 نسخه 2. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضای تمامی اعضا در 2 نسخه  3. صورتجلسه مجمع عمومی هیئت مدیره با امضای کلیه شرکا در 2 نسخه 4. اساسنامه شرکت با امضای کلیه اعضا در 2 نسخه  5. کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضا  6. گواهی 35% سرمایه اولیه که از بانک مورد نظر اخذ شده است  7. تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت انتشار آگهی های دعوت شرکت.

 • شرایط ثبت شرکت مختلط  در کرج

مختلط سهامی

اظهارنامه شرکت با امضای کلیه شرکا در 2 نسخه  2. شرکتنامه شرکت با امضای کلیه شرکا در 2 نسخه  3. اساسنامه شرکت با امضای کلیه شرکا در 2 نسخه  4. تعیین اسامی مدیران شرکت  5. اظهار کردن تامین سرمایه نقدی شرکت و تعهد آروده های غیر نقدی شرکت توسط  مدیر شرکت  7. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت با امضای کلیه شرکا در 2 نسخه  با در نظر گرفتن ماده 41 قانون تجارت قدیم  8. کپی شناسنامه وک ارت ملی تمامی اعضا  9. مجوز های مورد نیاز فعالیت مربوطه یا نامه موافقت نامه اصولی .

مختلط غیرسهامی

اظهارنامه شرکت با امضای کلیه شرکا در 2 نسخه  2. شرکتنامه شرکت با امضای کلیه شرکا در 2 نسخه  3. اساسنامه شرکت با امضای کلیه شرکا در 2 نسخه  4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت با امضای کلیه شرکا در 2 نسخه  5. کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضا 6. مجوزهای لازم برای فعالیت مورد نظر یا اخذ نامه موافقت تنامه اصولی از ارگان مربوطه .

با توجه به حجم بالای ثبت شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص در واحد ثبتی کرج در خصوص این دو نوع شرکت به صورت ویژه به شرایط آنها می پردازیم.

 • شرایط لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

کپی برابر اصل شناسنامه تمامی افرادی که در شرکت می باشند توسط  دفاتر اسناد رسمی 

کپی برابر اصل کارت ملی تمامی افرادی که در شرکت می باشند توسط  دفاتر اسناد رسمی 

روزنامه تاسیس ، روزنامه آخری ن تغییرات ف مئددارک شناسایی شخصی که در شرکت حق امضا دارد (در صورتی که یکی اعضا شخص حقوقی  باشد )

اصل پاسبورت و اوراق هویتی ترجمه شده توسط  دارالترجمه رسمی ( در صوروتی که یکی از اعضا خارجی باشد )

گ.اهی عدم سوء پیشینه برای تمامی اعضای شرکت

امضا کردن اقرار مبنی بر عدم اشغال به سمت مدیر عاملی در شرکت دیگری و عدم استخدام رسمی در دولت.

امضای وکالتنامه

اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اشخاص شرکت محجور باشد.

گواهی نامه بانکی برای اثبات واریزی 35 % سرمایه اولیه شرکت 

ارائه دادن مجوز مربوط به فعالیت یا نامه موافقت نامه اصولی در صورت نیاز ( بستگی به نوع فعالیت )

 • شرایط و اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

لیست مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

الف- تکمیل مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود

کپس شناسنامه و کارت ملی  تمامی اعضایی که داخل در شرکت می باشند .

گواهی نامه عدم سوء پیشینه با توجه به معرفی نامه های رسمی ثادره توسط موسسه ثبت شرکت و برند پایش

امضا کردن متن اقرار نامه عدم اشغال در دولت و سمت مدیر عاملی در شرکت دیگر

ب: اعلام کردن 5 نام برای شرکت به  تریتب الویت های اشخاص

پ: مشخص نمودن موضوع فعالیت و بررسی  نوع مجوز های لازم در صورت لزوم

ج : اعلام کردن یک ادرس دفتر مرکزی برای شرکت در  همان حوزه ثبتی

چ: مشخص نمودن سرمایه اولیه شرکت ( حداقل میزان سرمایه اولیه 000/000/1 ریال می باشد )

و: مشخص نمودن میزان درصد سهام اشخاص

ه: مشخص نمودن سمت های اعضا بر اسا معیار های خود افراد

ر: مشخص نمودن وضعیت حق امضای مجاز شرکت

تکمیل نمودن اظهارنامه ، شرکتنامه ،  اساسنامه و...

شرایط کلی ثبت شرکتها در کرج

برای ثبت کردن شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری باید حداقل دارای 18 سال تمام بود و حداقل تعداد نفرات برای ثبت کردن شرکت 2 نفر می باشد .

تعریف و کلیات شرکت سهامی : ماده 1 لایحع اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را اینگونه تعریف می کند : «شرکت سهامی شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است . »

بنابراین سرمایه شرکت های سهامی به سهم تقسیم می شود و مسئولیت اعضای شرکت تنهای به میزان مبلغ اسمی سهام آنهاست . این سهامی بنا برمفاد قانون مدنی جز اموال منقول محسوب شده و قابلیت نقل و انتقال را دارد . سهام های شرکت های سهامی به دو دسته تقسیم می شوند : 1. سهام با نام 2. سهام  بی نام  . که نقل و انتقال هر کدام از این دو دسته طی تشریفات مخصوصی که در قانون تجارت مشخص شده است به عمل می آید  و در غیر اینصورت مدیر و اعضای شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به ان استناد نمایند و همواره این اشخاص می توانند از دادگاه الزام افراد به سهام را تقاضا نمایند 

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  نشست مشترک

  برگزاری نشست مشترک اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری با کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • علی تابش

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت شرکت اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • امید اسدی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.