ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج

توضیحات کامل در خصوص ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج و استان البرز

ثبت صورتجلسه تغییرات در شرکت های سهامی خاص با توجه به مندرجات اساسنامه صورت می گیرد این تغییرات شامل:

 • صورتجلسه تغییر در نام شرکت سهامی خاص
 • صورتجلسه تغییر موضوع و یا الحاق به موضوع  شرکت سهامی خاص
 • صورتجلسه تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت سهامی خاص
 • صورتجلسه تغییر نقل و انتقال سهام با توجه به اختیارات هیات مدیره
 • صورتجلسه تغییر نقل و انتقال سهام باتوجه به اختبارات مجمع عمومی فوق العاده باشد
 • صورتجلسه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی خاص
 • صورتجلسه انتخابات داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص

در ادامه توضیحات تکمیلی در خصوص ثبت صورتجلسات تغییرات درشرکتهای سهامی خاص می پردازیم.

تغییر در نام شرکت سهامی خاص

برای انجام این تغییرات شرایط زیر لازم می باشد:

الف- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تغییر نام شرکت سهامی خاص تشکیل میگردد.

ب- صورتجلسه تنظیم شده مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه اعضا می رسد.

ج- تشریفات دعوت مجمع عمومی فوق العاده با توجه به مندرجات اساسنامه و قانون تجارت اعمال میشود.

د- با تنظیم و تکمیل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده اصل صورتجلسه به همراه مدارک (میتواند شال مدارک شناسایی اعضاءاصل روزنامه آگهی دعوت و....باشد) توجه داشته باشید صورتجلسه حتما به امضاء کلیه اعضا رسیده باشد تمامی مدارک به اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری در استان البرز شهر کرج ارسال میگردد و در صورت موافقت کارشناس اداره ثبت شرکتهای کرج هزینه حق الثبت آن واریز میگردد و آگهی آن صادر میشود.

تغییر موضوع و یا الحاق به موضوع  شرکت سهامی خاص

تغییر در موضوع فعالیت شرکت و یا الحاق به موضوع شامل شرایط زیر می باشد :

الف- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تغییر موضوع شرکت شرکت سهامی خاص تشکیل میگردد.

ب- صورتجلسه تنظیم شده مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه اعضا می رسد.

ج- در صورت لزوم ارائه مجوز فعالیت جهت الحاق یا تغییر موضوع شرکت.

د- با تنظیم و تکمیل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده اصل صورتجلسه به همراه مدارک (میتواند شال مداک شناسایی اعضاءاصل روزنامه آگهی دعوت و....باشد) توجه داشته باشید صورتجلسه حتما به امضاء کلیه اعضا رسیده باشد تمامی مدارک به اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری استان البرز شهر کرج ارسال میگردد و در صورت موافقت کارشناس اداره ثبت شرکتهای کرج هزینه حق الثبت آن واریز میگردد و آگهی آن صادر میشود.

 تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت سهامی خاص

کلیه مراحل و مدارک تغییر دفتر مرکزی شرکت

الف-مجمع عمومی فوق العاده تشکیل میشود و صورتجلسه ای بر اساس تغییرات اعمالی تنظیم میگردد و به امضاء کلیه اعضاء هیئت مدیره می رسد.

ب- تشریفات دعوت مجمع عمومی فوق العاده با توجه به مندرجات اساسنامه و قانون تجارت اعمال میشود در صورتی که تغییر آدرس از یک حوزه ثبتی به حوزه دیگر باشد پرونده ثبتی شما به حوزه جدید انتقال میابد.

نقل و انتقال سهام با توجه به اختیارات هیات مدیره در شرکتهای سهامی خاص

الف- تشکیل جلسه هیات مدیره به همراه حدنصاب آرا با توجه به مندرجات متن اساسنامه شرکت.

ب- صورتجلسه هیات مدیره تنظیم میگردد و به امضا اعضاء میرسد.

ج- مدارک شناسایی اعضا جدید شرکت سهامی خاص.

د- دریافت گواهی مفاصاحساب مالیاتی از اداره مالیات حوزه ثبتی شرکت (استان البرز شهر کرج)

ی- اصل کلیه مدارک فوق به همراه مداک شناسایی اعضا جدید به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز شهر کرج ارسال می گرد بعد از گذشت 20 الی 25 روز کاری در صورت تایید کارشناس آن اداره آگهی تغییرات صادر میگردد.

نقل و انتقال سهام باتوجه به اختبارات مجمع عمومی فوق العاده باشد

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال سهام عبارتند از :

الف-تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و امضاء آن توسط کلیه اعضا هیئت مدیره

ب-کپی کارت ملی و شناسنامه اعضاء هیئت مدیره .

ج- دریافت گواهی مفاصاحساب مالیاتی از اداره مالیات حوزه ثبتی شرکت (استان البرز شهر کرج )

ه- اصل کلیه مدارک فوق ب همراه مداک شناسایی اعضا جدیر به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز شهر کرج ارسال می گرد بعد از گذشت 20 الی 25 روز کاری در صورت تایید کارشناس آ ن داره آگهی تغییرات صادر میگردد.

6-تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی سالیانه جهت گزارش هیات مدیره ، ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی و انتخاب هیات مدیره جدید تنظیم میشود.

الف-تشکیل مجمع و تنظیم صورتجلسه ای که به امضاء کلیه اعضای هیئت مدیره رسیده باشد.

ج- کپی مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی) بازرسی جدید

د-در صورتی که مجمع با حدنصاب شرکا تشکیل گردد ارائه روزنامه دعوت الزامی می باشد.

ی-کلیه مدارک توسط نماینده شرکت به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز شهر کرج ارسال میگردد و در صورت تایید کارشناس این اداره 20 الی 25 روز بعد از تایید آگهی آن« صادر میگردد.

انتخاب داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص

مدارک لازم جهت برگزاری انتخاب داخلی شرکت سهامی خاص

با تشکیل جلسه صورتجلسه ای مبنی بر این تصمیمات تنظیم میگردد که این صورت جلسه باید به امضاء کلیه اعضا برسد در صورتی که این جلسه با حضور اکثریت تشکیل شود با توجه به متن اساسنامه و قانون تجارت ارائه مدارکی که صحت آن را تایید نمایدالزامی می باشد.کلیه این مدارک به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری کرج ارسال میگردد.

به استناد قانون تجارت هیات مدیره موظف است حداقل یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب نماید مدت مدیریت و دستمزد آن را مشخص نماید.مدت مدیریت آن نمیتواند از مدت انتصاب در هیات مدیره بیشتر باشد مدیر عامل نمیتواند هم زمان رئیس هیات مدیره هم باشد مگر اینکه سه چهارم آرا در مجمع عمومی تصویب کرده باشند.

تبصره هیات مدیره قادر است در هر زمان مدیر عامل شرکت خود را عزل نماید.

در صورت نیاز به ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در حوزه استان البرز شامل:

 • ثبت صورتجلسه تغییرات انواع شرکت در اشتهارد
 • ثبت صورتجلسه تغییرات انواع شرکت در هشتگرد
 • ثبت صورتجلسه تغییرات انواع شرکت در طالقان
 • ثبت صورتجلسه تغییرات انواع شرکت در نظر آباد
 • ثبت صورتجلسه تغییرات انواع شرکت در کرج 

با کارشناسان مجرب موسسه حقوقی پایش درخصوص تغییرات شرکتها و دیگر موارد ثبتی و حقوقی درارتباط باشید

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  نشست مشترک

  برگزاری نشست مشترک اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری با کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • علی تابش

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت شرکت اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • امید اسدی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.