ثبت شرکت در دماوند

این روزها به دلیل افزایش روز افزون مراودات مالی و همچنین گسترش امور تجاری بیش از پیش، امر ثبت شرکت در بین افراد مشترک المنافع احساس می شود. در قانون تجارت اقسام مختلف شرکت به 7 دسته تقسیم می شوند که از رایج ترین آنها شرکت مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص می باشد. ثبت شرکت مسئولیت محدود در دماوند و ثبت شرکت سهامی خاص در دماوند از طریق وکلا و حقوق دانان موسسه حقوقی ثبت شرکت بین الملل پایش ممکن است. ثبت شرکت در دماوند به دو طریق برای شما بزرگواران ممکن است، اصالتا و از طریق خودتان یا وکالتا و از طریق موسسه حقوقی ثبت شرکت بین الملل پایش.

مرحله ابتدایی ثبت شرکت در دماوند از طریق سیستم جامع اداره ثبت شرکت ها و از طریق وب سایت این اداره به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir/Design/Establishment.aspx انجام می شود و مرحله دوم آن تمکیل اوراق ثبت شرکت در دماوند و ارسال پرونده به حوزه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری دماوند می باشد و در انتها انجام امور اداری و دریافت اوراق ثبتی توسط خوتان یا وکیل انجام می یابد.

برای دریافت مشاوره رایگان و مدارک مورد نیاز ثبت شرکت در دماوند، مشاورین موسسه حقوقی ثبت شرکت بین الملل پایش آماده یاری رساندن به شما می باشند.