ممکن است پس از ثبت شرکت اعضا شرکت تصمیم به تغییر حوزه ی فعالیت خود کنند یا بخواهند فعالیت خود را گسترش دهند . در این صورت ابتدا باید موضوع فعالیت شرکت خود را تغییر و یا افزایش دهند . در این صورت اعضا می تواند با توجه به فعالیت جدید الحاق به موضوع داشته باشند ، باید توجه داشته باشیم که موضوع جدید نیازی به مجوز نداشته باشد در صورت مجوزی بودن موضوع جدید باید مجوز لازم از مراجع ذیصلاح تهیه گردد سپس الحاق به موضوع انجام شود.

جهت آشنایی با مراحل و شرایط تغییر موضوع در تهران متقاضیان می توانند با کارشناسان تغییر موضوع در تهران مؤسسه تماس حاصل نمایند و اطلاعات بیشتری کسب نمایند