پس از ثبت شرکت امکان انحلال شرکت در قزوین وجود دارد.

 اعضاء شرکت ممکن است به دلایل مختلفی تصمیم  به انحلال شرکت در قزوین بگیرند . از جمله :

تصویب بیشتر از نیمی از شرکاء شرکت.

شرکت برای مدت معینی ثبت شده ودیگر تمدید نشود.

فوت شدن یکی از اعضاء شرکت البته در صورتی که در اساسنامه قید شده باشد.

در صورت ور شکستگی شرکت .

در صورت حکم دادگاه .

و غیره ......

متقاضیان گرامی میتوانند جهت مشاوره تلفنی و حضوری تخصصی در زمینه ی انحلال شرکت در قزوین  به کارگروه تخصصی ثبت شرکت و برند پایش مراجعه نمایند.