شرکتهایی که در سمنان به ثبت رسیده اند طی تنظیم صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده در مدت 30 روز قابلیت انحلال را دارند.

از دلایلی که موسسین شرکت ها را ترغیب به انحلال در سمنان می کند عبارت است  از :

1-عمل نکردن به مفادی که شرکت بر اساس آن تأسیس شده است.

2-دادگاه حکم به انحلال دهد.

3-موسسین به دلیل ضررهایی که متحمل می شوند تقاضای انحلال در سمنان را بدهند .

4-در صورتی که ضررهای وارده به شرکت به گونه ای باشد که باعث ورشکستگی شرکت شود.

5-شرکتها می توانند مدت معینی را برای خود تعیین کنند که اگر این مدت مشخص به پایان برسد و برای تمدید آن اقدامی صورت نگیرد باید شرکت را منحل کنند