اخذ جواز تاسیس صنایع در کرج

اخذ جواز تاسیس صنایع در کرج 

اخذ جواز تاسیس صنایع در کرج ( موافقت اصولی ) در استان البرز و کرج با مشاوره رایگان کارشناسان باتجربه اخذ جواز تاسیس صنایع در کرج انجام می شود

جواز تاسیس یا همان جواز صنایع پروانه ای است که از جانب وزارت صنایع در جهت تاسیس یک واحد تولیدی صادر می گردد. اشخاص حقیقی و حقوقی باید بدانند چنانچه تصمیم به تاسیس یک واحد تولیدی داشته باشند در اولین گام باید مجوز آن را از وزارت صنایع اخذ نمایند.

 زمان ، هزینه و مدارک لازم جهت اخذ موافقت اصولی

مدت زمان اخذ موافقت اصولی در کرج و استان البرز 

 • زمان لازم برای دریافت جواز صنایع منوط به نوع طرحی درخواستی می باشد.

هزینه اخذ جواز تاسیس صنایع در کرج و استان البرز 

 • هزینه اخذ این جواز متغییر می باشد و نمیتوان اطلاع دقیقی از آن داشت با توجه به سرمایه گذاری و نوع مجوز قابلیت تغییر دارد.

مدارک مورد نیاز جهت جواز صنایع و معادن در کرج

جواز صنایع به دو صورت حقیقی و حقوقی صادر میگردد.

 • موافقت اصولی حقیقی : مدارک لازم کپی کارت ملی و شناسنامه شخص درخواست دهنده
 • موافقت اصولی حقوقی : ارائه مدارک هویتی (کپی کارت ملی و شناسنامه) و آگهی تاسیس آخرین تغییرات شرکت

نکات مهم :

۱- جواز چه به صورت حقیقی باشد چه به صورت حقوقی هیچ تفاوتی باهم ندارند متقاضیان توجه داشته باشند  اگر وام بیش از 1میلیارد دریافت میکنند جواز حقوقی به ثبت برسانند.

۲-در صورتی که متقاضیان قصد دریافت زمین  و یا وام را دارند میتوانند از همین موسسه جهت دریافت معرفی نامه زمین و دریافت وام اقدام نمایند

۳- گام اول جهت اخذ جواز صنایع نیازمند تنظیم و تشکیل طرح توجیهی می باشد.

اخذ جواز تاسیس واحد تولیدی، طراحی و مونتاژ

 • پس از گذشت مراحل و تنظیم طرح اولیه ، به سازمان صنایع و معادن استان البرز مراجعه کرده و فرم جواز تاسیس را دریافت میکنید.
 • با توجه به مقررات این اداره فرم جواز تاسیس را با دقت کامل می نماییید و به همراه کلیه مدارک لازم  به سازمان صنایع و معادن استان البرز ارسال میگردد.
 • کلیه این مراحل منجر به دریافت جواز صنایع میگردد.

مراحل صدور پروانه بهره برداری در استان البرز

متقاضی ثبت پروانه بهره برداری از سازمان صنایع و معادن استان البرز پرسشنامه را دریافت کرده و پس از تکمیل به آن سازمان ارائه میگردد

ظرفیت سنجی برای تعیین حداکثر ظرفیت تولید براساس ماشین آلات مصوبه توسط کارشناس ذیربط

واحدهای تولیدی ممکن است دارای چند خط تولیدی باشند صدور پروانه برای آن خطوط مانعی ندارد.

اخذ پروانه بهره برداری الزاما با توجه به قانون نیازمند موافقت سازمان حفاظت محیط زیست استان البرز  می باشد و برای صنایع غذائی و بهداشتی ودارویی با توجه به قانون مواد نیازمند  استعلام و اخذ موافقت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و برای صنایع دارویی و غذایی دام و طیور با هماهنگی سازمان دامپزشکی کشور یا واحدهای استانی آنها نیز خواهد بود.

هزینه صدور این پروانه به شماره حساب 310 خرانه واریز می گردد.

با توجه به اطلاعات جمع آوری شده پروانه بهره برداری در برگه رنگی مخصوص به همراه نامه به متقاضی ارئه می گردد.

مراحل صدور جواز تاسیس واحد کشت و صنعت در استان البرز

متقاضی بررسی و مطالعه های لازم را در زمینه فعالیت خود انجام می دهد.

مراجعه به سازمان جهاد کشاورزی و  سازمان صنایع و معادن استان البرز و دیافت پرسشنامه لازم دزیافت نمایید.

پرسشنامه در دو نسخه توسط متقاضی تنظیم میگردد و یک نسخه به سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنایع و معادن استان البرز ارسال میگردد.

مطالعه پرسشنامه ارسالی توسط سازمان جهاد کشاورزی و صنایع و معادن استان البرز

ارائه طرح در انجمنی متشکل از نمایندگان سارمان جهاد کشاورزی و سازمان صنایع و معادن استان البرز به منظور تصمیم گیری در خصوص طرح

تکمیل فرم جواز صنایع و امضاء آن نوسط سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و ارسال به سازمان صنایع و معادن استان البرز و امضاء توسط همان سازمان ، برگشت دوباره به سازمان جهاد دانشگاهی جهت صدور.

گواهی تحقیق و توسعه، پروانه ای است که بعد از تایید  و بررسی کارشناس و چنانچه شرایط ان امکان داشته باشد از سوی سازمانهای صنایع و معادن استان البرز صادر می گردد اعتبار آن به مدت دو سال می باشد.

تکمیل در خواست کتبی توسط واحد تولیدی و ارسال آن به سازمان صنایع و معادن استان البرز

کارشناس سازمان صنایع و معادن استان البزر می بایست از بخشهای واحد تولیدی بازدید  نماید.

شرکت در دوره های مدیریت تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی که توسط سازمان صنایع و معادن استان البرز و یا مرکز آموزش تحقیقات صادر میگردد.

تکمیل کلیه مدارک لازم و ارسال آن به اداره صنایع ئ معادن استان البرز به منظور صدور گواهی

مراحل صدور پروانه تحقیق و توسعه در استان البرز 

پروانه تحقیق وتوسعه، گواهی نامه ای می باشد که جهت دارندگان این گواهی بعد از بررسی کارشناسی مربوطه  و با توجه به شرایط لازم و گذراندن دوره های آموزش تکمیلی مدیران تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی از سوی معاونت برنامه ریزی، صادر می گردد.

ارائه درخواست کتبی که دارای گواهی تحقیق و توسعه باشد به سازمان صنایع و معادن استان البرز و بازدید کارشناس این اداره از واحد تولیدی

شرکت در دوره های آوزشی که توسط مسئول مرکز تحقیق و توسعه برگزار میشود.

در صورت تکمیل مدارک و ارسال آن چنانچه به تاییدیه رئیس سازمان صنایع و معادن استان البرز برسد جهت صدور آن اقدام می نمایند.

اعلامیه تاسیس کارگاه تولیدی – خدماتی در استان البرز 

تعریف :

این جوار بنا به درخواست شخص حقیق یا حقوقی که قصد تاسیس کارگاه تولی مصنوعات دستی را دارند صادر میگردد و با مشخصات وارد شده در برگه در خواست واحد تولیدی تاسیس میشود.

جواز تاسیس تنها برای یک سال صادر میگردد و میتوانید برای یم دوره دیگر نیز آن را تمدید نمایید چنانچه بعد از مدت مقرر موفق به تاسیس کارخانه یا واحد تولیدی نشدید جواز شما باطل می گردد.

توجه: جواز تاسیس تنها برای یک رشته صادر میگردد.

مراحل صدور :

به منظور دریافت اعلامیه تاسیس ، مراحل زیر توسط متقاضی انجام خواهد گرفت :

1- انتخاب فعالیت درخواستی و مشخص کردن محل فعالیت، کارشناسی و ارزیابی و بررسی

2- مراجعه به معاونت صنایع دستی استان و دریافت پرسشنامه و تکمیل و ارائه آن

3- ارائه فرم تعهدات  به واحد مربوطه آن

4 – انتشار اعلامیه تاسیس.

مراحل صدور جواز تاسيس و پروانه بهره برداری در کرج و استان البرز

مدارک لازم جهت صدور جواز تاسيس

کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضیان حقیقی و حقوقی ارائه مهر شرکت و آخرین تغییرات و اظهارنامه و شرکت نامه

مدارک و مراحل تمديد جواز تاسيس

گام اول ارائه درخواست کتبی، تکمیل فرم های مربوطه جهت پیشرفت طرح و پرداخت هزینه تمدید هرساله

 مدارک و مراحل اصلاحيه جواز تاسيس

الف : اصلاحیه جواز به این معنی می باشد که ماهیت کلی جواز تغییر نکند برای مثال قصد اصلاح آدرس پستی ، توان برقی و..

ب : در صورتی که کارشناس مربوطه اصلاحیه از طریق نامه صورت نگیرد جواز تاسیس جاگزین صادر میگردد.

مدارك لازم :  اصل جـواز تاسيس ، درخواست بصورت مكتوب

 در صورت نیاز به اقدامات لازم در خصوص اخذ جواز صنایع خود در حوزه های ثبتی استان البرز شامل:

 • اخذ جواز تاسیس صنایع و معادن (موافقت اصولی صنایع)  در کرج
 • اخذ جواز تاسیس صنایع و معادن (موافقت اصولی صنایع)  هشتگرد
 • اخذ جواز تاسیس صنایع و معادن (موافقت اصولی صنایع)  اشتهارد
 • اخذ جواز تاسیس صنایع و معادن (موافقت اصولی صنایع)  نظر آباد
 • اخذ جواز تاسیس صنایع و معادن (موافقت اصولی صنایع)  طالقان

جهت کسب اطلاعات تکمیلی شما متقاضیان محترم میتوانید همین حالا با کارشناسان مجرب و متخصص پایش ثبت در تماس باشید.

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  نشست مشترک

  برگزاری نشست مشترک اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری با کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • علی تابش

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت شرکت اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • امید اسدی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.